A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA Nr XVIII/90/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  27 czerwiec 2008r

  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 175, poz.1457, Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r -
  o podatku rolnym (t.j. z 2006r Nr 136, poz.969 z późn. zm. Dz. U. z 2005r Nr 143, poz.1199,
  z 2006r Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz.1825, Nr 245, poz.1775, z 2007r Nr 109, poz.747), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r – o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002r Nr 200 poz.1682 z późn. zm.; z 2002r Nr 216, poz.1826, z 2005rr. Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484, Nr 143, poz.1199, z 2006r Nr 249, poz.1825, Nr 245, poz.1775), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006r Dz. U. Nr 121, poz.844 z późn. zm.; z 2005r Nr 143, poz.1199, z 2006r Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847, Nr 245 poz.1775, oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm Nr 86, poz.732; Nr 85, poz.727; z 2004r Nr 93, poz.894; z 2005r Nr 143, poz.1199; z 2006r: Nr 66, poz.470, Nr 104, poz.708, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz.1635, z 2007 r:
  Nr 105, poz.721, Nr 120, poz.818, Nr 195, poz.1414, Nr 225 poz.1671, Nr 112, poz.769/;

  RADA GMINY uchwala się co następuje:

  § 1

  Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym w drodze inkasa.

  § 2

  Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 400,00zł kwartalnie oraz 8% od zainkasowanych należności określonych w § 1 uchwały.

  § 3

  Wykaz inkasentów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Traci moc Uchwała N r V/30/03 z dnia 27 marca 2003r w sprawie ustalenia prowizji dla inkasentów wraz ze zmianami: Uchwała Nr XV/76/2004 z dnia 25 lutego 2004r, Uchwała
  Nr XVII/93/2004 z dnia 28 kwietnia 2004, Nr V/18/2007 z dnia 16 kwietnia 2007r. dotyczące zmian do Uchwały Nr V/30/2003 w sprawie ustalenia prowizji dla inkasentów.

  § 5

  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronach BIP.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008r.
  Data wprowadzenia: 2008-07-03 0809
  Data upublicznienia: 2008-07-03
  Art. czytany: 1086 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne