A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XV/69/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  31 marzec 2008r

  w sprawie: przyjęcia aktu założycielskiego Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991r - o systemie oświaty ( tekst jedn. z 2004r Dz.U. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.), rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad
  i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r Nr 46 poz. 438 ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
  i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 7 poz..38 z 2008 r.)


  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:

  § 1

  1. Na terenie Gminy Skarżysko Kościelne tworzy się 5 Punktów Przedszkolnych.
  2. Punkty Przedszkolne tworzy się w następujących miejscowościach:
  - Grzybowa Góra z siedzibą w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze
  - Kierz Niedźwiedzi z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim
  - Lipowe Pole Skarbowe z siedzibą w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym
  - Majków z siedzibą w Szkole Podstawowej w Majkowie
  - Skarżysko Kościelne z siedzibą w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym

  § 2

  Punkty Przedszkolne maja status placówki publicznej.

  § 3

  Punkty Przedszkolne prowadzone są przez Gminę i finansowane z budżetu gminy.

  § 4

  Zasady działania i organizację Punktu Przedszkolnego określa statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2008-04-14 1611
  Data upublicznienia: 2008-04-14
  Art. czytany: 915 razy

  » załącznik nr - rozmiar: 79360 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne