A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr XIV/60/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  29 luty 2008r

  w sprawie: wydawania czasopisma pt. ,,Nasza Gmina'.

  Na podstawie art.5b ust.1, art.7 ust.1 pkt 8, 17, 18 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218/,) oraz art. 8 i art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze. zm. z 1988r Nr 41, poz.324, z 1989 Nr 34, poz.187, z 1990r Nr 100, poz.442, z 1996r Nr 114, poz.542, z 1997r Nr 121, poz.770, Nr 88, poz.554, z 1999r Nr 90, poz.999, z 2001r Nr 112, poz.1198, z 2002r Nr 153, poz.1271, z 2004r Nr 111, poz.1181, z 2005r Nr 39, poz.377,z 2007r Nr 89, poz.590),
  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  2. Wydawcą czasopisma jest Gmina Skarżysko Kościelne a siedziba redakcji mieści się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Kościelna 2A. w Skarżysku Kościelnym
  § 2
  1. W czasopiśmie publikuje się istotne dla życia wspólnoty samorządowej materiały prasowe, artykuły, materiały promocyjne i fotografie prezentujące ważne dla mieszkańców Gminy informacje, problemy oraz wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze.
  2. Czasopismo w szczególności informuje o działalności Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw oraz upowszechnia ideę samorządową.
  3. Czasopismo upowszechnia działalność kulturalną na terenie Gminy w szczególności poprzez: informowanie o wydarzeniach kulturalnych i publikację prac oraz promowanie twórczości lokalnych artystów.
  4. Czasopismo promuje Gminę w Skarżysku Kościelnym oraz jej walory turystyczne
  i gospodarcze.
  § 3
  1. Czasopismo wydawane jest w nakładzie odpowiadającym uzasadnionym potrzebom w ramach przyznanych na ten cel środków.
  2. Czasopismo jest rozprowadzany odpłatnie na terenie Gminy, w szczególności poprzez udostępnienie w siedzibie Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych, w tym szkół oraz za pośrednictwem placówek handlowych.
  3. Czasopismo może być rozprowadzany poza terytorium Gminy, w szczególności za pośrednictwem organizacji gospodarczych, agencji turystycznych i na targach.
  § 4
  1. Wójt Gminy zapewnia zredagowanie, wydrukowanie oraz dystrybucję czasopisma
  2. Rada Gminy zapewnia w budżecie środki na wydawanie czasopisma.
  3. Za treść czasopisma i pracę redakcji odpowiada Redaktor Naczelny, którego wskazuje Wójt Gminy.
  § 5
  1. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowa, która jest organem opiniodawczo-doradczym Redaktora Naczelnego.
  2. Upoważnia się Wójta Gminy do powołania Rady programowej.
  3. Rada Programowa opiniuje każdy numer czasopisma przed jego wydaniem i skierowaniem do druku.
  § 6
  Wykonanie uchwały, w tym zgłoszenie czasopisma do rejestru prasowego uzyskanie symbolu ISSN w Bibliotece Narodowej powierza się Wójtowi Gminy.
  § 7
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2008-03-06 1132
  Data upublicznienia: 2008-03-06
  Art. czytany: 850 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne