A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2019 r.
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
» Projekt nr 2
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego SPZOZ

  OBWIESZCZENIE


  Na podstawie art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
  w związku z art. 51 ust.1 pkt.2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  zawiadamia,

  że w dniu 2007-11-19 na Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:: Przebudowa i rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym,
  Zamierzenie jw. przewidywane jest do realizacji na działce położonej w m. Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3348.
  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 z w/w decyzją w terminie od dnia 19.11.2007 r. do 03.12.2007 r.
  Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach-Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie do dnia 17.12.2007 r.
  Po upływie tego terminu niniejsza decyzja stanie się ostateczna.


  Wójt Gminy

  (-) Zbigniew Celski


  Data wprowadzenia: 2007-11-19 1420
  Data upublicznienia: 2007-11-19
  Art. czytany: 3061 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
  Rejestr zmian:
  2007-11-19
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Walkiewicz Michał
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30




  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273



  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00



  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:



  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku




  SKRZYNKA PODAWCZA



  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne