A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» Interpelacja Radnej Ewy Kępa z dnia 03 stycznia 2020 r.
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Interpelacja Radnej Brygidy Lesiak z dnia 30 grudnia 2019 r.
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR IX/36/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  23 październik 2007r

  w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2008-2011.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (t.j. z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm; ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz.1441, z 2006r Nr 17 poz.128, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974) oraz art. 160, art.163 i art.164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. z 2001r Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm. z 2001r Nr 154, poz.1787, z 2002r Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz.1802, Nr 240, poz.2052, z 2003r Nr 188, poz.1838, Nr 228, poz.2256, z 2004r Nr 34, poz.304, Nr 130, poz.1376. Nr 185, poz.1907, Nr 273, poz.2702 i 2703, z 2005r Nr 13, poz.98, Nr131, poz.1102, Nr 167,poz.1398, Nr 169, poz.1410, 1413, 1417, Nr 178, poz.1479, Nr 249, poz.2104);


  RADA GMINY uchwala co następuje:

  § 1.

  1. Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem tajnym w oparciu o protokół Komisji Skrutacyjnej wybrano następujących ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej:
  1. Foch Włodzimierz
  2. Parszewska Agnieszka
  3. Rafalska Agata
  4. Seweryn Barbara Teresa
  5. Sieczka Maciej Adam
  6. Sykulska Irena
  7. Wąsowska Janina Dorota

  § 2.

  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania list wybranych ławników Prezesowi Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2007-10-29 1531
  Data upublicznienia: 2007-10-29
  Art. czytany: 1146 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne