A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za IV kwartał 2018 r.- Korekta
» Interpelacja Radnej Moniki Kocia z dnia 12 lutego 2019 r.
» Interpelacja Radnej Edyty Niziołek z dnia 12 lutego 2019 r.
» Interpelacja Radnego Stanisława Czubaka z dnia 12 lutego 2019 r.
» Interpelacja Radnego Michała Rymarczyka z dnia 12 lutego 2019 r.
 • Jednostki organizacyjne
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym
 • Aktualności SPZOZ
 • PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W SPZOZ

  PROFILAKTYKA W SPZOZ

  Program profilaktyki chorób układu krążenia

  Program ten skierowany jest do osób ubezpieczonych w NFZ w wieku od 35 do 55 lat, które nie miały wykonywanych badań w ramach programów realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, oraz u których nie rozpoznano chorób układu krążenia.

  U każdego z uczestników programu:
  1. Przeprowadzony zostanie wywiad zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego.
  2. Wykonane zostaną badania biochemiczne krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu cukru na czczo). Ponadto dokonany zostanie pomiar ciśnienia tętniczego krwi i określenie BMI.
  3. Przeprowadzone zostanie badanie przedmiotowe przez lekarza i ocenione ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia.
  4. Przeprowadzona zostanie edukacja świadczeniobiorcy: rozmowa z pacjentem, przekazanie materiałów zachęcających do zmiany stylu życia na bardziej sprzyjający zdrowiu.
  Osoby z nieprawidłowymi wynikami badań skierowane zostaną do dalszej diagnostyki lub leczenia do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.
  KONTAKT W SPRAWIE REJESTRACJI 041-2714-400

  Program profilaktyki raka szyjki macicy

  Programem profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy objęta jest populacja kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania są przeprowadzane raz na 3 lata.

  Program realizowany jest w trzech etapach:
  I Etap podstawowy obejmuje:
  1) zarejestrowanie kobiety z ustalonej grupy wiekowej, która zgłosi się do programu,
  2) przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
  3) pobranie materiału cytologicznego do badania przy użyciu jednorazowego wziernika i jednorazowej szczoteczki umożliwiającej pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy,
  5) edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy,
  6) wysłanie pobranego materiału do pracowni diagnostycznej wyłonionej w drodze postępowania poprzedzającego zawarcie umów na realizację etapu diagnostyki cytologicznej programu,
  7) przekazanie pacjentce wyniku badania i decyzja, co do dalszego postępowania:
  a) zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w przypadku prawidłowego wyniku i braku czynników ryzyka (za pisemną zgodą pacjentki, wynik badania nie musi być przekazany osobiście przez lekarza),
  b) zalecenie wcześniejszego badania cytologicznego (po 12 miesiącach) w ramach programu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności kobietom zakażonym wirusem HIV, przyjmującym leki immunosupresyjne, zakażone HPV - typem wysokiego ryzyka (za pisemną zgodą pacjentki, wynik badania nie musi być przekazany osobiście przez lekarza),
  c) skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne w ramach etapu pogłębionej diagnostyki programu, jeżeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania (w przypadku nieprawidłowego wyniku, jeśli pacjentka nie zgłosi się po jego odbiór w ciągu 3 miesięcy, konieczne wezwanie pacjentki). II Etap diagnostyczny obejmuje wykonanie oceny mikroskopowej materiału cytologicznego przesłanego przez realizatora etapu podstawowego programu.
  KONTAKT W SPRAWIE REJESTRACJI 041-2714-400

  Program profilaktyki gruźlicy

  Adresaci programu to populacja osób dorosłych, w szczególności:
  1) z bezpośredniego kontaktu z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
  2) z przynajmniej jedną z cech:
  a) bezrobotny,
  b) niepełnosprawny,
  c) obciążony długotrwałą chorobą,
  d) obciążony problemem alkoholowym, narkomanią,
  e) bezdomny.
  W programie nie mogą wziąć udziału osoby, u których rozpoznano wcześniej gruźlicę.

  Program realizowany jest w dwóch etapach:
  Etap I realizowany jest przez pielęgniarkę środowiskową/rodzinną, która:
  przeprowadzi wywiad w kierunku gruźlicy, wypełni ankietę dla świadczeniobiorców objętych Programem, przeprowadzi edukację zdrowotną informując świadczeniobiorcę o czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na gruźlicę, skutkach zdrowotnych i społecznych choroby, o danych epidemiologicznych właściwego terenu, o podstawach prawnych obowiązku leczenia oraz wskaże tryb postępowania w przypadku świadczeniobiorców z grupy najwyższego ryzyka zachorowania (którzy w ankiecie uzyskali łączną sumę punktów > 9) a także wystawi skierowanie do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc na świadczenia objęte etapem II realizacji Programu.


  Data wprowadzenia: 2005-01-26 1902
  Data upublicznienia: 2005-01-26
  Art. czytany: 1591 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Iwona Wojciechowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 954

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2293

  Świerczek - 275  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne