A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2020
» Zarządzenie Nr 170/2019
» Zarządzenie Nr 169/2019
» Zarządzenie Nr 168/2019
» Zarządzenie Nr 167/2019
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”


  Skarżysko Kościelne 2019.07.11.

  In.I.6730.31.2019  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i pkt.9, w związku z art.51 ust.1 pkt.2, art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn.zm.), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)


  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia,


  że w związku z prowadzonym postępowaniem

  -na wniosek: Inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko - Kamienna

  - w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”, planowanego do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 353, 355, 360/1, 361/1, 363/1, 364/1, 508 (droga), 734, 735, 737, 739, 740/1, 746/3, 746/2 i 746/4 Obręb 0002 Grzybowa Góra, położonych w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne.

  - wystąpił w dniu 11.07.2019r. do Starosty Skarżyskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Nadzór Wodny w Skarżysku – Kamiennej, Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.

  Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (25.07.2019r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
  Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.


  Wójt Gminy

  (-) Jacek Bryzik  Data wywieszenia obwieszczenia w BIP i na tablicy
  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy – 11.07.2019r.


  Data wprowadzenia: 2019-07-11 0918
  Data upublicznienia: 2019-07-11
  Art. czytany: 205 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne