A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą
» Platforma żywnościowa
» Zarządzenie Nr 10/2020
» Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - lokal użytkowy
» Zarządzenie Nr 9/2020
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE

  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  Skarżysko Kościelne 2018.11.26.

  In.I.6730.33.2018  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i pkt.9, w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018r. poz.1945), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)


  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia,


  że w związku z prowadzonym postępowaniem
  -na wniosek: Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, PGE Dystrybucja S.A. Odział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej ul. Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko – Kamienna
  - działającego przez Pełnomocnika:
  Andrzej Niechciał, reprezentujący Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „ELAN”
  ul. Jarzębinowa 50 26-065 Piekoszów, biuro: Al. IX Wieków Kielc 6/29 25-516 Kielce

  - w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa linii elektroenergetycznej o napięciu 04 kV w miejscowości Skarżysko Kościelne gmina Skarżysko Kościelne” (na działkach o nr ewidencji gruntowej: 3350/2, 3276/5 i 3505 (droga powiatowa) - Obręb Nr 0012 Skarżysko Kościelne).

  - wystąpił w dniu 23.11.2018r. do Starosty Skarżyskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Nadzór Wodny w Skarżysku - Kamiennej i Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.

  Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (10.12.2018r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
  Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.

  Data wywieszenia obwieszczenia w BIP i na tablicy
  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy – 26.11.2018r.


  Data wprowadzenia: 2018-11-26 1018
  Data upublicznienia: 2018-11-26
  Art. czytany: 457 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne