A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNYCH
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
» ZARZĄDZENIE NR 3/2018
» ZARZĄDZENIE NR 2/2018
» ZARZĄDZENIE NR 1/2018
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2014-2018
 • P R O T O K Ó Ł Nr 8/2017

  z posiedzenia XXXIII (trzydziestej trzeciej) Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne odbytego

  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  7. Wystąpienie zaproszonych gości.
  8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  9. Informacje o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. złożonych przez radnych i osoby funkcyjne.
  10.Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 Gminy Skarżysko Kościelne.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  11. Zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.

  12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028.

  13. Zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2017.

  14. Upoważnienia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do podjęcia działań w celu podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Aktywny e-Samorząd”.

  15. Przyjęcie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

  16. Przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Skarżysko Kościelne na lata 2018 – 2020.

  17. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku Kościelnym.

  18.Wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze powiatowej nr 0557T na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

  19. Przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2031.

  20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  21. Wolne wnioski i zapytania.
  22. Zakończenie obrad sesji.  Data wprowadzenia: 2018-01-08 1534
  Data upublicznienia: 2018-01-08
  Art. czytany: 47 razy

  » Protokół nr 8/2017 - rozmiar: 232960 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2018-01-08
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Pocheć
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne