A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2014-2018
 • SESJA XVIII
 • Projekt nr 3

  z 30 marca 2016r

  - projekt nr 3-

  UCHWAŁA NR XVIII/…/2016
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 30 marca 2016r.


  w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.) oraz art.48 ust.5, ust.6 pkt.2 lit. b/ ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r - o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r poz.618 ) oraz §10 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, w związku z Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2015r w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym .


  RADA GMINY uchwala co następuje:


  § 1 W składzie Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym powołaną Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym, wprowadza się następujące zmiany:

  1/ Odwołuje się ze składu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Skarżysku Kościelnym Panią Katarzynę Gawryś – Przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego.

  2/ Powołuje się do składu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Skarżysku Kościelnym pana Pawła Wiatra– Przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego.


  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przygotowała : M. Mączyńska
  UZASADNIENIE


  W związku z pismem znak:CZP.II.9615.73.1.2016 Wojewody Świętokrzyskiego traci moc nadane Pani Katarzynie Gawryś upoważnienie do reprezentowania Wojewody w składzie Rady Społecznej SPZOZ w Skarżysku Kościelnym.
  Jednocześnie pismem Znak:CZP.9615.73.2.2016 Wojewoda Świętokrzyski wyznacza na swojego przedstawiciel w Radzie Społecznej SPZOZ w Skarżysku Kościelnym pana Pawła Wiatra.
  Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2016-03-23 1402
  Data upublicznienia: 2016-03-23
  Art. czytany: 955 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne