A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2018 rok.
» Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok.
» ZARZĄDZENIE NR 66/2019
» Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
» Spis członków Świetokrzyskiej Izby Rolniczej
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2014-2018
 • SESJA XVI
 • Projekt nr 2

  z 29 grudnia 2015r

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)


  RADA GMINY, uchwala co następuje:

  § 1

  W uchwale Nr III/13/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia
  2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015
  do 2028 pod nazwą „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do
  niniejszej uchwały.

  2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia
  2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015
  do 2028 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej
  uchwały.

  § 2

  Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2028 Gminy
  Skarżysko Kościelne wprowadzonych niniejszą uchwałą, zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

  3

  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 rok oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

  Data wprowadzenia: 2015-12-23 1152
  Data upublicznienia: 2015-12-23
  Art. czytany: 904 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 114967 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 55296 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne