A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2019
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
» Tablice ogłoszeniowe - art. 114
» Informacja o sposobie głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
» Zgłoszenia na członka Obwodowej Komisji Wyborczej
» Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów
Ilość wiadomości z działu '2019': 106
1  ZARZĄDZENIE NR 106/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 'U...
2019-08-19 1513 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE NR 105/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-08-19 1509 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE NR 104/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-08-19 1505 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZĄDZENIE NR 103/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-08-19 1504 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZARZĄDZENIE NR 102/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-08-13 1226 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE NR 101/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-08-13 1225 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 100/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-08-13 1221 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
8  ZARZĄDZENIE NR 99/2019
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia 'Nasz Świerczek'....
2019-08-12 1522 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE NR 98/2019
W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla na...
2019-08-12 1520 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE NR 97/2019
W sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości....
2019-08-12 1517 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE NR 96/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-08-05 0921 Czytano:38 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZARZĄDZENIE NR 95/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-08-05 0918 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR 94/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-08-05 0844 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE NR 93/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-07-25 1147 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE NR 92/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-07-25 1144 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE NR 91/2019
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia 'Lipowa Polana'....
2019-07-24 1308 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE NR 90/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:R...
2019-07-12 1424 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE NR 89/2019
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2019-07-12 1422 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZARZĄDZENIE NR 88/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-07-12 1417 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE NR 87/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-07-12 1415 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZARZĄDZENIE NR 86/2019
W sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego system...
2019-07-09 1141 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
22  ZARZĄDZENIE NR 85/2019
W sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków złożonych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gm...
2019-07-05 1024 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 84/2019
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Ko...
2019-07-05 1022 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE NR 83/2019
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskieg...
2019-07-05 1021 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE NR 82/2019
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Grzybowa Góra....
2019-07-05 0943 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 81/2019
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032....
2019-07-05 0941 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 80/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-07-05 0938 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 79/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-07-05 0936 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE NR 78/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-06-28 1425 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE NR 77/2019
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2019 roku...
2019-06-28 0844 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE NR 76/2019
W sprawie podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do w...
2019-06-26 1206 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE NR 75/2019
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyr...
2019-06-26 1203 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE NR 74/2019
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyr...
2019-06-26 1201 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZARZĄDZENIE NR 73/2019
W sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach ...
2019-06-26 1158 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 72/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-06-26 1155 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE NR 71/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-06-26 1152 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE NR 70/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-06-26 1150 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE NR 69/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-06-19 1247 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE NR 68/2019
W sprawie planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-06-19 1245 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE NR 67/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne 2019 roku....
2019-06-19 1244 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE NR 66/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-06-14 1318 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZARZĄDZENIE NR 65/2019
W sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: 'Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Sk...
2019-06-11 1512 Czytano:90 razy » Przeczytaj artykuł
43  ZARZĄDZENIE NR 64/2019
W sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów będących własnością Gminy Skarżysko Koś...
2019-06-06 1455 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE NR 63/2019
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana ...
2019-06-05 1420 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE NR 62/2019
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ska...
2019-06-05 1417 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZARZĄDZENIE NR 61/2019
W sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipowe Pole Skarbowe....
2019-05-30 1513 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
47  ZARZĄDZENIE NR 60/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ...
2019-05-29 1456 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
48  ZARZĄDZENIE NR 59/2019
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2019-05-29 1453 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
49  ZARZĄDZENIE NR 58/2019
W sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawis...
2019-05-27 1311 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
50  ZARZĄDZENIE NR 57/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-05-27 1307 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE NR 56/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-05-27 1303 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
52  ZARZĄDZENIE NR 55/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-05-27 1252 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
53  ZARZĄDZENIE NR 54/2019
W sprawie: wyznaczenia przedstawicieli w celu realizacji potrzeb ochrony lokali wyborczych w sytuacj...
2019-05-17 1528 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
54  ZARZĄDZENIE NR 53/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-05-17 1527 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
55  ZARZĄDZENIE NR 52/2019
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-05-17 1525 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE NR 51/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-05-17 1524 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE NR 50/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok...
2019-05-17 1521 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE NR 49/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-05-14 1309 Czytano:111 razy » Przeczytaj artykuł
59  ZARZĄDZENIE NR 48/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-05-14 1301 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
60  ZARZĄDZENIE NR 47/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-05-14 1259 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
61  ZARZĄDZENIE NR 46/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-05-13 1539 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
62  ZARZĄDZENIE NR 45/2019
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Sk...
2019-05-13 1536 Czytano:111 razy » Przeczytaj artykuł
63  ZARZĄDZENIE NR 44/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-05-13 1534 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
64  ZARZĄDZENIE NR 43/2019
W sprawie zimny planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2019-05-06 1042 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
65  ZARZĄDZENIE NR 42/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-05-06 1037 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
66  ZARZĄDZENIE NR 41/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-05-06 1035 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
67  ZARZĄDZENIE NR 40/2019
W sprawie wprowadzenia 'Regulaminu przekazania do korzystania (użyczenia) Sołtysom/Inkasentom Gmin...
2019-04-24 1518 Czytano:142 razy » Przeczytaj artykuł
68  ZARZĄDZENIE NR 39/2019
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego ...
2019-04-16 1314 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
69  ZARZĄDZENIE NR 38/2019
W sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego ogłosz...
2019-04-16 1311 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
70  ZARZĄDZENIE NR 37/2019
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Przebudowa drogi gminnej 539 (Rudk...
2019-04-15 1431 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
71  ZARZĄDZENIE NR 36/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-04-12 1412 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
72  ZARZĄDZENIE NR 35/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-04-12 1407 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
73  ZARZĄDZENIE NR 34/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-04-12 1406 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
74  ZARZĄDZENIE NR 33/2019
W sprawie powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspar...
2019-04-08 1340 Czytano:123 razy » Przeczytaj artykuł
75  ZARZĄDZENIE NR 32/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-04-04 1506 Czytano:151 razy » Przeczytaj artykuł
76  ZARZĄDZENIE NR 31/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-04-04 1506 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
77  ZARZĄDZENIE NR 30/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-04-02 1429 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
78  ZARZĄDZENIE NR 29/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecony...
2019-04-02 1425 Czytano:157 razy » Przeczytaj artykuł
79  ZARZĄDZENIE NR 28/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-04-02 1423 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
80  ZARZĄDZENIE NR 27
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:'...
2019-03-20 1447 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
81  ZARZĄDZENIE NR 26/2019
W sprawie powołania Komisji do dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w ar...
2019-03-11 1417 Czytano:175 razy » Przeczytaj artykuł
82  ZARZĄDZENIE NR 25/2019
W sprawie podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do w...
2019-03-01 1402 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
83  ZARZĄDZENIE NR 24/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-03-01 1358 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
84  ZARZĄDZENIE NR 23/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-03-01 1358 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
85  ZARZĄDZENIE NR 22/2019
W sprawie z mian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-03-01 1357 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
86  ZARZĄDZENIE NR 21/2019
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Ska...
2019-02-27 1455 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
87  ZARZĄDZENIE NR 20/2019
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2019-02-27 1449 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
88  ZARZĄDZENIE NR 19/2019
W sprawie zmian planu finansowego Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-02-27 1446 Czytano:171 razy » Przeczytaj artykuł
89  ZARZĄDZENIE NR 18/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-02-27 1444 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
90  ZARZĄDZENIE NR 17/2019
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2019-02-12 1508 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
91  ZARZĄDZENIE NR 16/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ...
2019-02-06 1315 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
92  ZARZĄDZENIE NR 15/2019
W sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do publicznego przedszkola, innych form wychowania przed...
2019-02-05 1412 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
93  ZARZĄDZENIE NR 14/2019
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych...
2019-02-05 1407 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
94  ZARZĄDZENIE NR 13/2019
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Skarżysko Kościelne I....
2019-01-30 1454 Czytano:1367 razy » Przeczytaj artykuł
95  ZARZĄDZENIE NR 12/2019
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2019-01-24 1423 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
96  ZARZĄDZENIE NR 11/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-01-24 1414 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
97  ZARZĄDZENIE NR 10/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Od...
2019-01-24 1409 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
98  ZARZĄDZENIE NR 9/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w try...
2019-01-18 1343 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
99  ZARZĄDZENIE NR 8/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-01-18 1334 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
100  ZARZĄDZENIE NR 7/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-01-18 1325 Czytano:171 razy » Przeczytaj artykuł
101  ZARZĄDZENIE NR 6/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-01-18 1323 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
102  ZARZĄDZENIE NR 5/2019
W sprawie zwołania wyborczych zebrań wiejskich....
2019-01-09 1531 Czytano:167 razy » Przeczytaj artykuł
103  ZARZĄDZENIE NR 4/2019
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku ...
2019-01-09 1530 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
104  ZARZĄDZENIE NR 3/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-01-09 1526 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
105  ZARZĄDZENIE NR 2/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-01-09 1517 Czytano:199 razy » Przeczytaj artykuł
106  ZARZĄDZENIE NR 1/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-01-09 1515 Czytano:182 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
» ZARZĄDZENIE NR 101/2019
» ZARZĄDZENIE NR 100/2019
» ZARZĄDZENIE NR 99/2019
» ZARZĄDZENIE NR 98/2019
» ZARZĄDZENIE NR 97/2019
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne