A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2019
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 66/2019
» Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
» Spis członków Świetokrzyskiej Izby Rolniczej
» Punkt selektywnej zbiórki odpadów
» Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2018 rok
Ilość wiadomości z działu '2019': 66
1  ZARZĄDZENIE NR 66/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-06-14 1318 Czytano:7 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE NR 65/2019
W sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: 'Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Sk...
2019-06-11 1512 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE NR 64/2019
W sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów będących własnością Gminy Skarżysko Koś...
2019-06-06 1455 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZĄDZENIE NR 63/2019
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana ...
2019-06-05 1420 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZARZĄDZENIE NR 62/2019
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ska...
2019-06-05 1417 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE NR 61/2019
W sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipowe Pole Skarbowe....
2019-05-30 1513 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 60/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ...
2019-05-29 1456 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
8  ZARZĄDZENIE NR 59/2019
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2019-05-29 1453 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE NR 58/2019
W sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawis...
2019-05-27 1311 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE NR 57/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-05-27 1307 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE NR 56/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-05-27 1303 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZARZĄDZENIE NR 55/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-05-27 1252 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR 54/2019
W sprawie: wyznaczenia przedstawicieli w celu realizacji potrzeb ochrony lokali wyborczych w sytuacj...
2019-05-17 1528 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE NR 53/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-05-17 1527 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE NR 52/2019
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-05-17 1525 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE NR 51/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-05-17 1524 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE NR 50/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok...
2019-05-17 1521 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE NR 49/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-05-14 1309 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZARZĄDZENIE NR 48/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-05-14 1301 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE NR 47/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-05-14 1259 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZARZĄDZENIE NR 46/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-05-13 1539 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
22  ZARZĄDZENIE NR 45/2019
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Sk...
2019-05-13 1536 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 44/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-05-13 1534 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE NR 43/2019
W sprawie zimny planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2019-05-06 1042 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE NR 42/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-05-06 1037 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 41/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-05-06 1035 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 40/2019
W sprawie wprowadzenia 'Regulaminu przekazania do korzystania (użyczenia) Sołtysom/Inkasentom Gmin...
2019-04-24 1518 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 39/2019
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego ...
2019-04-16 1314 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE NR 38/2019
W sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego ogłosz...
2019-04-16 1311 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE NR 37/2019
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Przebudowa drogi gminnej 539 (Rudk...
2019-04-15 1431 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE NR 36/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-04-12 1412 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE NR 35/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-04-12 1407 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE NR 34/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-04-12 1406 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZARZĄDZENIE NR 33/2019
W sprawie powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspar...
2019-04-08 1340 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 32/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-04-04 1506 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE NR 31/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-04-04 1506 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE NR 30/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-04-02 1429 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE NR 29/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecony...
2019-04-02 1425 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE NR 28/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-04-02 1423 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE NR 27
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:'...
2019-03-20 1447 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE NR 26/2019
W sprawie powołania Komisji do dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w ar...
2019-03-11 1417 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZARZĄDZENIE NR 25/2019
W sprawie podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do w...
2019-03-01 1402 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
43  ZARZĄDZENIE NR 24/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-03-01 1358 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE NR 23/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-03-01 1358 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE NR 22/2019
W sprawie z mian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-03-01 1357 Czytano:145 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZARZĄDZENIE NR 21/2019
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Ska...
2019-02-27 1455 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
47  ZARZĄDZENIE NR 20/2019
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2019-02-27 1449 Czytano:141 razy » Przeczytaj artykuł
48  ZARZĄDZENIE NR 19/2019
W sprawie zmian planu finansowego Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-02-27 1446 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
49  ZARZĄDZENIE NR 18/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-02-27 1444 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
50  ZARZĄDZENIE NR 17/2019
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2019-02-12 1508 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE NR 16/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ...
2019-02-06 1315 Czytano:179 razy » Przeczytaj artykuł
52  ZARZĄDZENIE NR 15/2019
W sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do publicznego przedszkola, innych form wychowania przed...
2019-02-05 1412 Czytano:162 razy » Przeczytaj artykuł
53  ZARZĄDZENIE NR 14/2019
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych...
2019-02-05 1407 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
54  ZARZĄDZENIE NR 13/2019
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Skarżysko Kościelne I....
2019-01-30 1454 Czytano:1320 razy » Przeczytaj artykuł
55  ZARZĄDZENIE NR 12/2019
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2019-01-24 1423 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE NR 11/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-01-24 1414 Czytano:173 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE NR 10/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Od...
2019-01-24 1409 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE NR 9/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w try...
2019-01-18 1343 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
59  ZARZĄDZENIE NR 8/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-01-18 1334 Czytano:145 razy » Przeczytaj artykuł
60  ZARZĄDZENIE NR 7/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-01-18 1325 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
61  ZARZĄDZENIE NR 6/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-01-18 1323 Czytano:141 razy » Przeczytaj artykuł
62  ZARZĄDZENIE NR 5/2019
W sprawie zwołania wyborczych zebrań wiejskich....
2019-01-09 1531 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
63  ZARZĄDZENIE NR 4/2019
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku ...
2019-01-09 1530 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
64  ZARZĄDZENIE NR 3/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-01-09 1526 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
65  ZARZĄDZENIE NR 2/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-01-09 1517 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
66  ZARZĄDZENIE NR 1/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-01-09 1515 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» ZARZĄDZENIE NR 66/2019
» ZARZĄDZENIE NR 65/2019
» ZARZĄDZENIE NR 64/2019
» ZARZĄDZENIE NR 63/2019
» ZARZĄDZENIE NR 62/2019
» ZARZĄDZENIE NR 61/2019
» ZARZĄDZENIE NR 60/2019
» ZARZĄDZENIE NR 59/2019
» ZARZĄDZENIE NR 58/2019
» ZARZĄDZENIE NR 57/2019
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne