A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Uchwały Rady Gminy » Uchwały kadencji 2018 - 2023
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» Interpelacja Radnej Ewy Kępa z dnia 03 stycznia 2020 r.
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Interpelacja Radnej Brygidy Lesiak z dnia 30 grudnia 2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały kadencji 2018 - 2023': 101
1  Uchwała Nr XVII/101/2019
Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ...
2020-01-03 1022 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XVII/100/2019
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych n...
2020-01-03 1021 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XVII/99/2019
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych po...
2020-01-03 1019 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XVII/98/2019
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowyc...
2020-01-03 1015 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XVII/97/2019
Uchwała w sprawie zmian do Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma...
2020-01-03 1013 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XVII/96/2019
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skarżysko Kościelne w roku...
2020-01-03 1012 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XVII/95/2019
Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla...
2020-01-03 1010 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XVII/94/2019
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne mi...
2020-01-03 1008 Czytano:3 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XVII/93/2019
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w...
2020-01-03 1007 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XVII/92/2019
Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości nie wchodząc...
2020-01-03 1005 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XVII/91/2019
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/193/2017 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31...
2020-01-03 1002 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XVII/90/2019
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gmi...
2020-01-03 0959 Czytano:8 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XVII/89/2019
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok....
2020-01-03 0957 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XVII/88/2019
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 - 2032....
2020-01-03 0955 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XVII/87/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2020-01-03 0953 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XVII/86/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok. ...
2020-01-03 0952 Czytano:7 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XVI/85/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2019-12-10 0907 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XVI/84/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-12-10 0905 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XV/83/2019
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarży...
2019-11-21 1048 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XV/82/2019
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma...
2019-11-21 1046 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XV/81/2019
Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ...
2019-11-21 1044 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XV/80/2019
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości....
2019-11-21 1042 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XV/79/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2019-11-21 1039 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XV/78/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-11-21 1037 Czytano:38 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XIV/77/2019
Uchwała w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli....
2019-10-25 1459 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XIV/76/2019
Uchwała w sprawie zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma...
2019-10-25 1458 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XIV/75/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2019-10-25 1456 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XIV/74/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-10-25 1454 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XIII/73/2019
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w...
2019-09-26 1137 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XIII/72/2019
Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości nie wchodząc...
2019-09-26 1135 Czytano:133 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XIII/71/2019
Uchwała w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli....
2019-09-26 1133 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XIII/70/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2019-09-26 1131 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XIII/69/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-09-26 1129 Czytano:114 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XIII/68/2019
Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewo...
2019-09-26 1127 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XIII/67/2019
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Skarżysko Kościelne, a...
2019-09-26 1125 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XIII/66/2019
Uchwała w sprawie: o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publi...
2019-09-26 1122 Czytano:101 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XII/65/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2019-08-12 1633 Czytano:175 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XII/64/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 r....
2019-08-12 1630 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XI/63/2019
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Skarżysko Kościelne....
2019-07-25 1322 Czytano:178 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XI/62/2019
Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Skarżysko Kościelne....
2019-07-25 1320 Czytano:185 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XI/61/2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Majków, Gmina Skarżysko Kościelne....
2019-07-25 1318 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XI/60/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 ...
2019-07-25 1316 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XI/59/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-07-25 1313 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr X/58/2019
Uchwałę podaje się w postaci załącznika....
2019-07-12 1021 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr X/57/2019
Uchwałę podaje się w postaci załącznika....
2019-07-12 1020 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr X/56/2019
Uchwałę podaje się w postaci załącznika....
2019-07-12 1018 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr IX/55/2019
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych....
2019-06-18 1143 Czytano:180 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr IX/54/2019
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 07 gru...
2019-06-18 1140 Czytano:176 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr IX/53/2019
w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne. ...
2019-06-18 1138 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr IX/52/2019
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców zawod...
2019-06-18 1136 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr IX/51/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysk...
2019-06-18 1126 Czytano:167 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr IX/50/2019
w sprawie zmian do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 ...
2019-06-18 1124 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr IX/49/2019
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Koś...
2019-06-18 1122 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr IX/48/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne mienia Gminy Wąchock w...
2019-06-18 1121 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr IX/47/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, któ...
2019-06-18 1119 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr IX/46/2019
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Skar...
2019-06-18 1117 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr IX/45/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...
2019-06-18 1114 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr IX/44/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032 ....
2019-06-18 1112 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr IX/43/2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-06-18 1110 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr IX/42/2019
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2018 rok....
2019-06-18 1108 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr IX/41/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sk...
2019-06-18 1106 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr IX/40/2019
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne wotum zaufania....
2019-06-18 1103 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr VIII/39/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2019-05-02 0948 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr VIII/38/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-05-02 0946 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr VII/37/2019
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie...
2019-04-02 1352 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr VII/36/2019
W sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne. ...
2019-04-02 1350 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr VII/35/2019
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwi...
2019-04-02 1349 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr VII/34/2019
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/187/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 czerwca 2017 r...
2019-04-02 1345 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr VII/33/2019
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032 ....
2019-04-02 1342 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr VII/32/2019
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-04-02 1337 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr VI/31/2019
W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 kwietnia 2015 r. ...
2019-02-14 0914 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr VI/30/2019
W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Skarżysko Kościelne na własność w ...
2019-02-14 0912 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr VI/29/2019
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, któ...
2019-02-14 0910 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr VI/28/2019
W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015 r. w ...
2019-02-14 0906 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr V/27/2019
W sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właś...
2019-01-24 0816 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr V/26/2019
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032 ....
2019-01-24 0814 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
77  Uchwała Nr V/25/2019
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-01-24 0812 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr IV/24/2019
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiąc...
2019-01-16 0847 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwała Nr IV/23/2019
W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalen...
2019-01-16 0843 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
80  Uchwała Nr III/22/2018
W sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018....
2019-01-09 1124 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
81  Uchwała Nr III/21/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczen...
2019-01-09 1122 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr III/20/2018
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia do świadczenia...
2019-01-09 1117 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
83  Uchwała Nr III/19/2018
W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata ...
2019-01-09 1115 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
84  Uchwała Nr III/18/2018
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Skarż...
2019-01-09 1111 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
85  Uchwała Nr III/17/2018
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-01-09 1108 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
86  Uchwała Nr III/16/2018
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032 ....
2019-01-09 1105 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
87  Uchwała Nr III/15/2018
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 ....
2019-01-09 1057 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
88  Uchwała Nr III/14/2018
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2019-01-09 1054 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
89  Uchwała Nr II/13/2018
W sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Sołeckich....
2018-12-12 1512 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
90  Uchwała Nr II/12/2018
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na te...
2018-12-12 1510 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
91  Uchwała Nr II/11/2018
W sprawie Przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi po...
2018-12-12 1508 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
92  Uchwała Nr II/10/2018
W sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w S...
2018-12-12 1506 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
93  Uchwała Nr II/9/2018
W sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-12 1459 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
94  Uchwała Nr II/8/2018
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 ....
2018-12-12 1456 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
95  Uchwała Nr II/7/2018
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-12-12 1453 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
96  Uchwała Nr II/6/2018
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-12 1452 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
97  Uchwała Nr II/5/2018
W sprawie ustalenia diet zryczałtowanych dla radnych Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-12 1450 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
98  Uchwała Nr II/4/2018
W sprawie zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy....
2018-12-12 1448 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
99  Uchwała Nr II/3/2018
W sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy....
2018-12-12 1447 Czytano:197 razy » Przeczytaj artykuł
100  Uchwała Nr I/2/2018
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-03 1350 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
101  Uchwała Nr I/1/2018
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-03 1347 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały kadencji 2018 - 2023
Uchwały kadencji 2014-2018
Uchwały kadencji 2010-2014
Uchwały kadencji 2006-2010
Uchwały kadencji 2002-2006
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XVII/101/2019
» Uchwała Nr XVII/100/2019
» Uchwała Nr XVII/99/2019
» Uchwała Nr XVII/98/2019
» Uchwała Nr XVII/97/2019
» Uchwała Nr XVII/96/2019
» Uchwała Nr XVII/95/2019
» Uchwała Nr XVII/94/2019
» Uchwała Nr XVII/93/2019
» Uchwała Nr XVII/92/2019
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne