A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Uchwały Rady Gminy » Uchwały kadencji 2018 - 2023
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 9/2019
» ZARZĄDZENIE NR 8/2019
» ZARZĄDZENIE NR 7/2019
» ZARZĄDZENIE NR 6/2019
» Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały kadencji 2018 - 2023': 24
1  Uchwała Nr IV/24/2019
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiąc...
2019-01-16 0847 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr IV/23/2019
W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalen...
2019-01-16 0843 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr III/22/2018
W sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018....
2019-01-09 1124 Czytano:8 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr III/21/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczen...
2019-01-09 1122 Czytano:12 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr III/20/2018
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia do świadczenia...
2019-01-09 1117 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr III/19/2018
W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata ...
2019-01-09 1115 Czytano:11 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr III/18/2018
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Skarż...
2019-01-09 1111 Czytano:8 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr III/17/2018
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-01-09 1108 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr III/16/2018
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032 ....
2019-01-09 1105 Czytano:3 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr III/15/2018
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 ....
2019-01-09 1057 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr III/14/2018
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2019-01-09 1054 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr II/13/2018
W sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Sołeckich....
2018-12-12 1512 Czytano:104 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr II/12/2018
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na te...
2018-12-12 1510 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr II/11/2018
W sprawie Przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi po...
2018-12-12 1508 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr II/10/2018
W sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w S...
2018-12-12 1506 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr II/9/2018
W sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-12 1459 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr II/8/2018
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 ....
2018-12-12 1456 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr II/7/2018
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-12-12 1453 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr II/6/2018
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-12 1452 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr II/5/2018
W sprawie ustalenia diet zryczałtowanych dla radnych Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-12 1450 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr II/4/2018
W sprawie zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy....
2018-12-12 1448 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr II/3/2018
W sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy....
2018-12-12 1447 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr I/2/2018
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-03 1350 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr I/1/2018
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-03 1347 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały kadencji 2018 - 2023
Uchwały kadencji 2014-2018
Uchwały kadencji 2010-2014
Uchwały kadencji 2006-2010
Uchwały kadencji 2002-2006
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr IV/24/2019
» Uchwała Nr IV/23/2019
» Uchwała Nr III/22/2018
» Uchwała Nr III/21/2018
» Uchwała Nr III/20/2018
» Uchwała Nr III/19/2018
» Uchwała Nr III/18/2018
» Uchwała Nr III/17/2018
» Uchwała Nr III/16/2018
» Uchwała Nr III/15/2018
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne