A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Projekty uchwał » Kadencja 2018-2023 » SESJA II
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2018 rok.
» Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok.
» ZARZĄDZENIE NR 66/2019
» Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
» Spis członków Świetokrzyskiej Izby Rolniczej
Ilość wiadomości z działu 'SESJA II': 10
1  Projekt nr 10
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na te...
2018-11-30 1517 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt nr 9
W sprawie Przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi po...
2018-11-30 1515 Czytano:203 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt nr 8
W sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w S...
2018-11-30 1514 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt nr 7
W sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-11-30 1513 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt nr 6
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 ....
2018-11-30 1510 Czytano:203 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt nr 5
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-11-30 1507 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt nr 4
W sprawie ustalenia diet zryczałtowanych dla radnych Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-11-30 1501 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt nr 3
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-11-30 1500 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt nr 2
W sprawie zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy....
2018-11-30 1459 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt nr 1
W sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy....
2018-11-30 1457 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
SESJA IX
SESJA VIII
SESJA VII
SESJA VI
SESJA V
SESJA IV
SESJA III
SESJA II
SESJA I
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt nr 10
» Projekt nr 9
» Projekt nr 8
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne