A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2018
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
» WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG
» OBWIESZCZENIE
» SZWANKE MARIUSZ
» BRYZIK JACEK
Ilość wiadomości z działu '2018': 40
1  ZARZĄDZENIE NR 40/2018
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2018-05-18 1513 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE NR 39/2018
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urz...
2018-05-18 1217 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE NR 38/2018
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w ...
2018-04-30 1141 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZĄDZENIE NR 37/2018
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Budowa oświetlenia oczka wodnego ...
2018-04-27 1404 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZARZĄDZENIE NR 36/2018
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2018-04-27 1230 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE NR 35/2018
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2018-04-25 0914 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 34/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-04-25 0902 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
8  ZARZĄDZENIE NR 33/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-04-25 0844 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE NR 32/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-04-19 0907 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE NR 31/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-04-19 0905 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE NR 30/2018
W sprawie powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspar...
2018-04-09 1414 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZARZĄDZENIE NR 29/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-04-04 1317 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR 28/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-04-04 1315 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE NR 27/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-04-04 1312 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE NR 26/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-03-28 1035 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE NR 25/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-03-22 1519 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE NR 24/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-03-22 1512 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE NR 23/2018
W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Skarżysko Kośc...
2018-03-22 0851 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZARZĄDZENIE NR 22/2018
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2018-03-09 0955 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE NR 21/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-03-09 0951 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZARZĄDZENIE NR 20/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-03-09 0948 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
22  ZARZĄDZENIE NR 19/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-03-08 0923 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 18/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-03-08 0921 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE NR 17/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-02-26 1309 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE NR 16/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-02-26 1307 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 15/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-02-26 1305 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 14/2018
W sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do publicznego przedszkola, innych form wychowania przed...
2018-02-26 1302 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 13/2018
W sprawie zmian do Zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 lipca 2011 r...
2018-02-15 0819 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE NR 12/2018
W sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt, produktów po...
2018-02-12 1442 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE NR 11/2018
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych...
2018-02-08 1431 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE NR 10/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-02-08 1427 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE NR 9/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-02-08 1424 Czytano:116 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE NR 8/2018
W sprawie ustalenia tabeli norm przydziału odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony osobistej ...
2018-02-08 1422 Czytano:101 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZARZĄDZENIE NR 7/2018
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia 'Lipowa Polana'....
2018-01-23 1054 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 6/2018
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2018-01-23 1052 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE NR 5/2018
W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w zam...
2018-01-23 1049 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE NR 4/2018
W sprawie zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Skarżysko Ko...
2018-01-22 1508 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE NR 3/2018
W sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionyc...
2018-01-15 1118 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE NR 2/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-01-15 1040 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE NR 1/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-01-15 1038 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» ZARZĄDZENIE NR 40/2018
» ZARZĄDZENIE NR 39/2018
» ZARZĄDZENIE NR 38/2018
» ZARZĄDZENIE NR 37/2018
» ZARZĄDZENIE NR 36/2018
» ZARZĄDZENIE NR 35/2018
» ZARZĄDZENIE NR 34/2018
» ZARZĄDZENIE NR 33/2018
» ZARZĄDZENIE NR 32/2018
» ZARZĄDZENIE NR 31/2018
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne