A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2018
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 101/2018
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» Uchwała Nr XLII/265/2018
» Uchwała Nr XLII/264/2018
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w sprawie podziału Gminy Skarżysko Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Ilość wiadomości z działu '2018': 101
1  ZARZĄDZENIE NR 101/2018
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urz...
2018-09-19 1533 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE NR 100/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok. ...
2018-09-17 1458 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE NR 99/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-09-13 1516 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZĄDZENIE NR 98/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-09-13 1513 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZARZĄDZENIE NR 97/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-09-13 1507 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE NR 96/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 rok....
2018-09-11 1128 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 95/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-09-11 1120 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
8  ZARZĄDZENIE NR 94/2018
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Gibas - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Skarżys...
2018-09-10 1122 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE NR 93/2018
W sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2019 ro...
2018-09-10 1110 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE NR 92/2018
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruch...
2018-09-10 1106 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE NR 91/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-08-30 1450 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZARZĄDZENIE NR 90/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-08-30 1431 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR 89/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-08-30 1408 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE NR 88/2018
W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych....
2018-08-30 1403 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE NR 87/2018
W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-08-30 1401 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE NR 86/2018
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia 'Nasz Świerczek'.

...
2018-08-30 1351 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE NR 85/2018
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszic...
2018-08-28 1515 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE NR 84/2018
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznac...
2018-08-22 1433 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZARZĄDZENIE NR 83/2018
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyre...
2018-08-13 1544 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE NR 82/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-08-13 1540 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZARZĄDZENIE NR 81/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-08-13 1535 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
22  ZARZĄDZENIE NR 80/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-08-13 1531 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 79/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-08-13 1527 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE NR 78/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-08-13 1523 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE NR 77/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-08-13 1519 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 76/2018
W sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków złożonych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gm...
2018-08-10 1522 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 75/2018
W sprawie zmian Zarządzenia Nr 136/2017 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r...
2018-08-10 1514 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 74/2018
W sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatk...
2018-08-10 1510 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE NR 73/2018
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenie 'Lipowa Polana'....
2018-08-03 1504 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE NR 72/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-08-03 1502 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE NR 71/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-08-03 1457 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE NR 70/2018
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2018-07-26 1505 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE NR 69/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-07-26 1500 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZARZĄDZENIE NR 68/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-07-26 1456 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 67/2018
W sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przest...
2018-07-26 1447 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE NR 66/2018
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Przebudowa drogi dojazdowej do gru...
2018-07-20 1430 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE NR 65/2018
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 roku....
2018-07-17 1254 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE NR 64/2018
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisł...
2018-07-12 1504 Czytano:85 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE NR 63/2018
W sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ...
2018-07-12 1501 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE NR 62/2018
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Rozbudowa drogi gminnej w miejscow...
2018-07-12 1459 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE NR 61/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-07-12 1456 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZARZĄDZENIE NR 60/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-07-12 1455 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
43  ZARZĄDZENIE NR 59/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-07-12 1454 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE NR 58/2018
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Ko...
2018-07-06 1234 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE NR 57/2018
W sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach ...
2018-07-06 1230 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZARZĄDZENIE NR 56/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-07-06 1225 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
47  ZARZĄDZENIE NR 55/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-07-04 1450 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
48  ZARZĄDZENIE NR 54/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-07-04 1448 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
49  ZARZĄDZENIE NR 53/2018
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyre...
2018-06-29 0912 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
50  ZARZĄDZENIE NR 52/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-06-29 0908 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE NR 51/2018
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2018-06-29 0904 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
52  ZARZĄDZENIE NR 50/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-06-29 0858 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
53  ZARZĄDZENIE NR 49/2018
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia 'Lipowa Polana'....
2018-06-21 1456 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
54  ZARZĄDZENIE NR 48/2018
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica ...
2018-06-14 1457 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
55  ZARZĄDZENIE NR 47/2018
W sprawie powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspar...
2018-06-13 1251 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE NR 46/2018
W sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych i powołania komisji skontrowej w Gminnej...
2018-06-05 1416 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE NR 45/2018
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urz...
2018-06-04 1502 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE NR 44/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-06-04 1457 Czytano:90 razy » Przeczytaj artykuł
59  ZARZĄDZENIE NR 43/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-06-04 1454 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
60  ZARZĄDZENIE NR 42/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-06-04 1445 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
61  ZARZĄDZENIE NR 41/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-06-04 1440 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
62  ZARZĄDZENIE NR 40/2018
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2018-05-18 1513 Czytano:125 razy » Przeczytaj artykuł
63  ZARZĄDZENIE NR 39/2018
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urz...
2018-05-18 1217 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
64  ZARZĄDZENIE NR 38/2018
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w ...
2018-04-30 1141 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
65  ZARZĄDZENIE NR 37/2018
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Budowa oświetlenia oczka wodnego ...
2018-04-27 1404 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
66  ZARZĄDZENIE NR 36/2018
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2018-04-27 1230 Czytano:121 razy » Przeczytaj artykuł
67  ZARZĄDZENIE NR 35/2018
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2018-04-25 0914 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
68  ZARZĄDZENIE NR 34/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-04-25 0902 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
69  ZARZĄDZENIE NR 33/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-04-25 0844 Czytano:145 razy » Przeczytaj artykuł
70  ZARZĄDZENIE NR 32/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-04-19 0907 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
71  ZARZĄDZENIE NR 31/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-04-19 0905 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
72  ZARZĄDZENIE NR 30/2018
W sprawie powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspar...
2018-04-09 1414 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
73  ZARZĄDZENIE NR 29/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-04-04 1317 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
74  ZARZĄDZENIE NR 28/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-04-04 1315 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
75  ZARZĄDZENIE NR 27/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-04-04 1312 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
76  ZARZĄDZENIE NR 26/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-03-28 1035 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
77  ZARZĄDZENIE NR 25/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-03-22 1519 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
78  ZARZĄDZENIE NR 24/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-03-22 1512 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
79  ZARZĄDZENIE NR 23/2018
W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Skarżysko Kośc...
2018-03-22 0851 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
80  ZARZĄDZENIE NR 22/2018
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2018-03-09 0955 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
81  ZARZĄDZENIE NR 21/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-03-09 0951 Czytano:85 razy » Przeczytaj artykuł
82  ZARZĄDZENIE NR 20/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-03-09 0948 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
83  ZARZĄDZENIE NR 19/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-03-08 0923 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
84  ZARZĄDZENIE NR 18/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-03-08 0921 Czytano:118 razy » Przeczytaj artykuł
85  ZARZĄDZENIE NR 17/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-02-26 1309 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
86  ZARZĄDZENIE NR 16/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-02-26 1307 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
87  ZARZĄDZENIE NR 15/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-02-26 1305 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
88  ZARZĄDZENIE NR 14/2018
W sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do publicznego przedszkola, innych form wychowania przed...
2018-02-26 1302 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
89  ZARZĄDZENIE NR 13/2018
W sprawie zmian do Zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 lipca 2011 r...
2018-02-15 0819 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
90  ZARZĄDZENIE NR 12/2018
W sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt, produktów po...
2018-02-12 1442 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
91  ZARZĄDZENIE NR 11/2018
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych...
2018-02-08 1431 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
92  ZARZĄDZENIE NR 10/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-02-08 1427 Czytano:187 razy » Przeczytaj artykuł
93  ZARZĄDZENIE NR 9/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-02-08 1424 Czytano:178 razy » Przeczytaj artykuł
94  ZARZĄDZENIE NR 8/2018
W sprawie ustalenia tabeli norm przydziału odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony osobistej ...
2018-02-08 1422 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
95  ZARZĄDZENIE NR 7/2018
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia 'Lipowa Polana'....
2018-01-23 1054 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
96  ZARZĄDZENIE NR 6/2018
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2018-01-23 1052 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
97  ZARZĄDZENIE NR 5/2018
W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w zam...
2018-01-23 1049 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
98  ZARZĄDZENIE NR 4/2018
W sprawie zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Skarżysko Ko...
2018-01-22 1508 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
99  ZARZĄDZENIE NR 3/2018
W sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionyc...
2018-01-15 1118 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
100  ZARZĄDZENIE NR 2/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-01-15 1040 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
101  ZARZĄDZENIE NR 1/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-01-15 1038 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» ZARZĄDZENIE NR 101/2018
» ZARZĄDZENIE NR 100/2018
» ZARZĄDZENIE NR 99/2018
» ZARZĄDZENIE NR 98/2018
» ZARZĄDZENIE NR 97/2018
» ZARZĄDZENIE NR 96/2018
» ZARZĄDZENIE NR 95/2018
» ZARZĄDZENIE NR 94/2018
» ZARZĄDZENIE NR 93/2018
» ZARZĄDZENIE NR 92/2018
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne