A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia publiczne » 2018 » Zamówienia poniżej kwoty 30000 euro
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» Interpelacja Radnej Ewy Kępa z dnia 03 stycznia 2020 r.
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Interpelacja Radnej Brygidy Lesiak z dnia 30 grudnia 2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Zamówienia poniżej kwoty 30000 euro': 8
1  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
Skarżysko Kościelne, dnia 2018-12-11
In.III.271.21.2018

Wszyscy zaineresowani

ZAPYTANIE OF...
2018-12-11 1029 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola ...”
Skarżysko Kościelne, dnia 2018-10-02
In.III.271.16.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
...
2018-10-02 0923 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zapytanie ofertowe - Profilowanie i udrożnienie rowów przy ulicy Skarbowej
Skarżysko Kościelne, dnia 2018-08-23
In.III.271.14.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
...
2018-08-23 1505 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap I”
Skarżysko Kościelne, dnia 2018-05-30
In.III.271.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE...
2018-05-30 1026 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zapytanie ofertowe - wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – drogi, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne

Skarżysko Kościelne, dnia 28.05.2018 r.

In.VI.6822.1.2018


Zaproszenie do złożen...
2018-05-28 1040 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej ulica Racławicka
Skarżysko Kościelne, dnia 2018-03-08
In.III.271.7.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE

...
2018-03-08 0844 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa
Skarżysko Kościelne, dnia 2018-02-01
In.III.271.5.2018
ZAPYTANIE OFE...
2018-02-01 0843 Czytano:843 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zapytanie ofertowe - Wykonanie trzech przeglądów funkcjonalnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2018
Skarżysko Kościelne, dnia 2018-01-25
In.III.271.3.2018

Wszyscy zainteresow...
2018-01-25 1001 Czytano:1112 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zamówienia w trybie ustawy
Zamówienia poniżej kwoty 30000 euro
Plan postępowań
Ostat. 10 wiadomości:

» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola ...”
» Zapytanie ofertowe - Profilowanie i udrożnienie rowów przy ulicy Skarbowej
» Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap I”
» Zapytanie ofertowe - wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – drogi, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne
» Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej ulica Racławicka
» Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa
» Zapytanie ofertowe - Wykonanie trzech przeglądów funkcjonalnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2018
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne