A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2017
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
» Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ilość wiadomości z działu '2017': 136
1  ZARZĄDZENIE NR 136/2017
W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości....
2018-06-01 0830 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE NR 135/2017
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 144/2016 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2016 ...
2018-05-11 1423 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE NR 134/2017
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań....
2018-01-08 1005 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZĄDZENIE NR 133/2017
W sprawie ustalenia planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-01-08 1003 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZARZĄDZENIE NR 132/2017
W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zl...
2018-01-08 1000 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE NR 131/2017
W sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-01-08 0952 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 130/2017
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028....
2018-01-03 1502 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
8  ZARZĄDZENIE NR 129/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-01-03 1459 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE NR 128/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2018-01-03 1456 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE NR 127/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2018-01-03 1453 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE NR 126/2017
W sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-12-28 1434 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZARZĄDZENIE NR 125/2017
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Budowa oświetlenia przy ul. Olszy...
2017-12-27 0959 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR 124/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-12-14 1516 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE NR 123/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-12-14 1515 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE NR 122/2017
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Przebudowa drogi gminnej nr 539 (R...
2017-12-13 1416 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE NR 121/2017
W sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierownika instytucji kultury, dla której organizatorem jes...
2017-12-13 1411 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE NR 120/2017
W sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Skarżysko Kościel...
2017-12-07 1420 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE NR 119/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-12-07 1417 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZARZĄDZENIE NR 118/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-12-07 1415 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE NR 117/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-12-07 1413 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZARZĄDZENIE NR 116/2017
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych (aktywów i pasywów) Gminy Skar...
2017-12-07 1402 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
22  ZARZĄDZENIE NR 115/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-12-05 1323 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 114/2017
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Wymiana pokrycia wraz z dociepleni...
2017-12-04 1442 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE NR 113/2017
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od...
2017-11-30 1423 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE NR 112/2017
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadań: 'Przebudowa drogi gminnej dojazdowej...
2017-11-27 1144 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 111/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-11-24 1000 Czytano:584 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 110/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-11-24 0956 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 109/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne....
2017-11-24 0948 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE NR 108/2017
W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2017-11-14 1344 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE NR 107/2017
W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko K...
2017-11-14 1336 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE NR 106/2017
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2017-11-13 1434 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE NR 105/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-11-13 1430 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE NR 104/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-11-13 1427 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZARZĄDZENIE NR 103/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy Skarżysko Kościelne....
2017-11-08 1336 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 102/2017
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Op...
2017-10-31 1410 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE NR 101/2017
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku....
2017-10-25 1255 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE NR 100/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-10-25 1252 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE NR 99/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-10-25 1248 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE NR 98/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-10-25 1246 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE NR 97/2017
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego....
2017-10-24 1244 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE NR 96/2017
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Wymiana pokrycia dachowego na stra...
2017-10-17 1253 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZARZĄDZENIE NR 95/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-10-17 1248 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
43  ZARZĄDZENIE NR 94/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-10-17 1242 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE NR 93/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-10-17 1240 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE NR 92/2017
W sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach ...
2017-10-10 1503 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZARZĄDZENIE NR 91/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-10-06 1408 Czytano:614 razy » Przeczytaj artykuł
47  ZARZĄDZENIE NR 90/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-10-06 1406 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
48  ZARZĄDZENIE NR 89/2017
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej....
2017-10-04 1515 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
49  ZARZĄDZENIE NR 88/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-10-04 1513 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
50  ZARZĄDZENIE NR 87/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-10-04 1510 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE NR 86/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-10-04 1508 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
52  ZARZĄDZENIE NR 85/2017
W sprawie zmiany planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku....
2017-10-04 1507 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
53  ZARZĄDZENIE NR 84/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-10-04 1505 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
54  ZARZĄDZENIE NR 83/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-10-04 1502 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
55  ZARZĄDZENIE NR 82/2017
W sprawie zmian Zarządzenia Nr 10/2014 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014 r. w...
2017-10-04 1457 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE NR 81/2017
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 02/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 15 stycznia 2008 r....
2017-09-20 1406 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE NR 80/2017
W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w zam...
2017-09-20 1034 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE NR 79/2017
W sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 ro...
2017-09-07 1326 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
59  ZARZĄDZENIE NR 78/2017
W sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: 'Remont mogiły powstańczej z 1863 roku w Kier...
2017-09-04 1015 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
60  ZARZĄDZENIE NR 77/2017
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku....
2017-09-04 1012 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
61  ZARZĄDZENIE NR 76/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-09-04 1011 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
62  ZARZĄDZENIE NR 75/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-09-04 1010 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
63  ZARZĄDZENIE NR 74/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-09-04 1007 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
64  ZARZĄDZENIE NR 73/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-09-04 1001 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
65  ZARZĄDZENIE NR 72/2017
W sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-08-24 1245 Czytano:662 razy » Przeczytaj artykuł
66  ZARZĄDZENIE NR 71/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-08-24 1242 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
67  ZARZĄDZENIE NR 70/2017
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia ustnych negocjacji, na zakup nieruchomości gruntowy...
2017-08-21 0934 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
68  ZARZĄDZENIE NR 69/2017
w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urzędu Gminy na 2017r rok....
2017-08-11 0938 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
69  ZARZĄDZENIE NR 68/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017r...
2017-08-11 0935 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
70  ZARZĄDZENIE NR 67/2017
W sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów....
2017-07-31 1317 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
71  ZARZĄDZENIE NR 66/2017
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku....
2017-07-19 1431 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
72  ZARZĄDZENIE NR 65/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-07-19 1427 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
73  ZARZĄDZENIE NR 64/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-07-19 1424 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
74  ZARZĄDZENIE NR 63/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-07-19 1421 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
75  ZARZĄDZENIE NR 62/2017
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Przebudowa drogi gminnej w miejsco...
2017-07-05 1400 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
76  ZARZĄDZENIE NR 61/2017
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku....
2017-07-05 1357 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
77  ZARZĄDZENIE NR 60/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-07-05 1356 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
78  ZARZĄDZENIE NR 59/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-07-05 1356 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
79  ZARZĄDZENIE NR 58/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-07-05 0900 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
80  ZARZĄDZENIE NR 57/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-07-05 0855 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
81  ZARZĄDZENIE NR 56/2017
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku....
2017-06-27 1308 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
82  ZARZĄDZENIE NR 55/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-06-27 1306 Czytano:580 razy » Przeczytaj artykuł
83  ZARZĄDZENIE NR 54/2017
W sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia XIX edycji konkursu pn. 'Piękna i Bezpieczna Zagro...
2017-06-23 0919 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
84  ZARZĄDZENIE NR 53/2017
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w ...
2017-06-13 0936 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
85  ZARZĄDZENIE NR 52/2017
W sprawie powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspar...
2017-06-12 1051 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
86  ZARZĄDZENIE NR 51/2017
W sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Skarżysk...
2017-06-12 1044 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
87  ZARZĄDZENIE NR 50/2017
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Budowa oświetlenia ścieżki dyda...
2017-06-02 0853 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
88  ZARZĄDZENIE NR 49/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok. ...
2017-06-01 1409 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
89  ZARZĄDZENIE NR 48/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-06-01 1407 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
90  ZARZĄDZENIE NR 47/2017
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadań: Część 1. ' Wykonanie systemu moni...
2017-05-23 1022 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
91  ZARZĄDZENIE NR 46/2017
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie ...
2017-05-22 1347 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
92  ZARZĄDZENIE NR 45/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-05-18 1259 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
93  ZARZĄDZENIE NR 44/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-05-18 1256 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
94  ZARZĄDZENIE NR 43/2017
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2017-05-15 1528 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
95  ZARZĄDZENIE NR 42/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-05-15 1527 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
96  ZARZĄDZENIE NR 41/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-05-15 1526 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
97  ZARZĄDZENIE NR 40/2017
W sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy oraz wypa...
2017-05-11 1500 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
98  ZARZĄDZENIE NR 39/2017
W sprawie powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspar...
2017-05-08 1122 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
99  ZARZĄDZENIE NR 38/2017
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku....
2017-04-26 1254 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
100  ZARZĄDZENIE NR 37/2017
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2017-04-26 1252 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
101  ZARZĄDZENIE NR 36/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-04-26 1248 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
102  ZARZĄDZENIE NR 35/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-04-26 1234 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
103  ZARZĄDZENIE NR 34/2017
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urz...
2017-04-18 1218 Czytano:663 razy » Przeczytaj artykuł
104  ZARZĄDZENIE NR 33/2017
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2017-04-12 1435 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
105  ZARZĄDZENIE NR 32/2017
W sprawie powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspar...
2017-04-04 1112 Czytano:680 razy » Przeczytaj artykuł
106  ZARZĄDZENIE NR 31/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-03-30 1100 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
107  ZARZĄDZENIE NR 30/2017
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne....
2017-03-30 1058 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
108  ZARZĄDZENIE NR 29/2017
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Lipowe Pole Skarbowe....
2017-03-13 1359 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
109  ZARZĄDZENIE NR 28/2017
W sprawie zmian Zarządzenia nr 10/2014 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014r. w ...
2017-03-13 1358 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
110  ZARZĄDZENIE NR 27/2017
W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupeł...
2017-03-09 1346 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
111  ZARZĄDZENIE NR 26/2017
W sprawie powołania rady redakcyjnej czasopisma pt. 'Nasza Gmina Skarżysko Kościelne'....
2017-03-09 1339 Czytano:660 razy » Przeczytaj artykuł
112  ZARZĄDZENIE NR 25/2017
W sprawie zmian do Zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 lipca 2011 r...
2017-03-06 1433 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
113  ZARZĄDZENIE NR 24/2017
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2017-03-02 1341 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
114  ZARZĄDZENIE NR 23/2017
W sprawie udostępnienia lokalu użytkowego (pomieszczenia) w budynku zlokalizowanym na nieruchomoś...
2017-03-01 1232 Czytano:587 razy » Przeczytaj artykuł
115  ZARZĄDZENIE NR 22/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-03-01 1227 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
116  ZARZĄDZENIE NR 21/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-03-01 1214 Czytano:633 razy » Przeczytaj artykuł
117  ZARZĄDZENIE NR 20/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-03-01 1212 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
118  ZARZĄDZENIE NR 19/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-02-21 0937 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
119  ZARZĄDZENIE NR 18/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-02-21 0934 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
120  ZARZĄDZENIE NR 17/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2017-02-21 0930 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
121  ZARZĄDZENIE NR 16/2017
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych...
2017-02-07 1137 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
122  ZARZĄDZENIE NR 15/2017
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-02-03 1336 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
123  ZARZĄDZENIE NR 14/2017
Określenia celów i zadań dla Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Skarżysko Kości...
2017-02-03 1334 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
124  ZARZĄDZENIE NR 13/2017
W sprawie powołania komisji ds. brakowania formularzy - druków ścisłego zarachowania dotyczącyc...
2017-01-20 1057 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
125  ZARZĄDZENIE NR 12/2017
W sprawie sporządzenie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku, jakie pr...
2017-01-19 1213 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
126  ZARZĄDZENIE NR 11/2017
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-01-19 1210 Czytano:614 razy » Przeczytaj artykuł
127  ZARZĄDZENIE NR 10/2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne....
2017-01-19 1207 Czytano:611 razy » Przeczytaj artykuł
128  ZARZĄDZENIE NR 9/2017
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urz...
2017-01-18 1420 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
129  ZARZĄDZENIE NR 8/2017
W sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy...
2017-01-13 1344 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
130  ZARZĄDZENIE NR 7/2017
W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Ko...
2017-01-11 1257 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
131  ZARZĄDZENIE NR 6/2017
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2012 w sprawie powołania i zadań Gminnej Komisji ds. Rozwiązy...
2017-01-03 1413 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
132  ZARZĄDZENIE NR 5/2017
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 10.01.2017 r. przetargu ustnego nieograniczon...
2017-01-03 1410 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
133  ZARZĄDZENIE NR 4/2017
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań....
2017-01-03 1403 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
134  ZARZĄDZENIE NR 3/2017
W sprawie ustalenia planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku....
2017-01-03 1400 Czytano:638 razy » Przeczytaj artykuł
135  ZARZĄDZENIE NR 2/2017
W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zl...
2017-01-03 1358 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
136  ZARZĄDZENIE NR 1/2017
W sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok....
2017-01-03 1357 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» ZARZĄDZENIE NR 136/2017
» ZARZĄDZENIE NR 135/2017
» ZARZĄDZENIE NR 134/2017
» ZARZĄDZENIE NR 133/2017
» ZARZĄDZENIE NR 132/2017
» ZARZĄDZENIE NR 131/2017
» ZARZĄDZENIE NR 130/2017
» ZARZĄDZENIE NR 129/2017
» ZARZĄDZENIE NR 128/2017
» ZARZĄDZENIE NR 127/2017
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne