A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2016
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
» Tablice ogłoszeniowe - art. 114
» Informacja o sposobie głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
» Zgłoszenia na członka Obwodowej Komisji Wyborczej
» Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów
Ilość wiadomości z działu '2016': 150
1  ZARZĄDZENIE NR 150/2016
Zarządzenie do pobrania w formie załącznika....
2017-03-03 1353 Czytano:756 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE NR 149/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2017-01-09 1343 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE NR 148/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2017-01-09 1340 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZĄDZENIE NR 147/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2017-01-09 1336 Czytano:710 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZARZĄDZENIE NR 146/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2017-01-03 1339 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE NR 145/2016
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Skarżysko Kościelne....
2017-01-03 1336 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 144/2016
W sprawie sporządzenia skonsolidowanej deklaracji VAT Gminy Skarżysko Kościelne....
2017-01-03 1333 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
8  ZARZĄDZENIE NR 143/2016
W sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych w ramach zadań pn.: 'Budowa oświetlenia...
2017-01-02 1502 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE NR 142/2016
W sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych w ramach zadań pn.: 'Doświetlenie ulic ...
2017-01-02 1459 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE NR 141/2016
W sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych w ramach zadań pn.: 'Oświetlenie placu ...
2017-01-02 1455 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE NR 140/2016
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2016-12-21 1216 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZARZĄDZENIE NR 139/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-12-21 1213 Czytano:607 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR 138/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-12-21 1210 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE NR 137/2016
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku...
2016-12-08 0934 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE NR 136/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-12-08 0923 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE NR 135/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-12-08 0920 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE NR 134/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-12-08 0917 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE NR 133/2016
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku....
2016-12-02 0823 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZARZĄDZENIE NR 132/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-12-02 0817 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE NR 131/2016
W sprawie ustalenia wysokości wadium i ceny wywoławczej do przetargu ustnego nieograniczonego na s...
2016-11-29 0938 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZARZĄDZENIE NR 130/2016
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne....
2016-11-29 0935 Czytano:914 razy » Przeczytaj artykuł
22  ZARZĄDZENIE NR 129/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-11-23 1416 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 128/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-11-23 1413 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE NR 127/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-11-23 1410 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE NR 126/2016
W sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych w ramach zadań pn.: 'Przebudowa drogi gm...
2016-11-18 1320 Czytano:597 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 125/2016
W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok....
2016-11-17 1346 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 124/2016
W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko K...
2016-11-17 1336 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 123/2016
W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobie kierującej samorządow...
2016-11-17 1332 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE NR 122/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-11-09 1059 Czytano:662 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE NR 121/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-11-09 1054 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE NR 120/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-11-09 1051 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE NR 119/2016
W sprawie powołania Komisji do dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w ar...
2016-11-07 1404 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE NR 118/2016
W sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych w ramach zadań pn.: Przebudowa drogi doj...
2016-11-02 1231 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZARZĄDZENIE NR 117/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-10-26 1103 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 116/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-10-26 1059 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE NR 115/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-10-26 1056 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE NR 114/2016
W sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych w ramach zadań pn.:
Część 1. 'Budow...
2016-10-25 0923 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE NR 113/2016
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku....
2016-10-20 1431 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE NR 112/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-10-20 1429 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE NR 111/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-10-20 1426 Czytano:619 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE NR 110/2016
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznac...
2016-10-05 1009 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZARZĄDZENIE NR 109/2016
W sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków złożonych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gm...
2016-10-05 1004 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
43  ZARZĄDZENIE NR 108/2016
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2016-10-05 0959 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE NR 107/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-10-05 0956 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE NR 106/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne....
2016-10-05 0953 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZARZĄDZENIE NR 105/2016
W sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne....
2016-09-28 1411 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
47  ZARZĄDZENIE NR 104/2016
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku....
2016-09-28 1408 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
48  ZARZĄDZENIE NR 103/2016
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2016-09-28 1406 Czytano:641 razy » Przeczytaj artykuł
49  ZARZĄDZENIE NR 102/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-09-28 1403 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
50  ZARZĄDZENIE NR 101/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-09-28 1359 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE NR 100/2016
W sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Skarżysko Ko...
2016-09-21 1329 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
52  ZARZĄDZENIE NR 99/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-09-14 1349 Czytano:644 razy » Przeczytaj artykuł
53  ZARZĄDZENIE NR 98/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016r....
2016-09-14 1343 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
54  ZARZĄDZENIE NR 97/2016
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku....
2016-09-08 1350 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
55  ZARZĄDZENIE NR 96/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-09-08 1347 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE NR 95/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-09-08 1342 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE NR 94/2016
W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w ramach Rządowego pro...
2016-09-05 1340 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE NR 93/2016
W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Ro...
2016-08-29 1120 Czytano:636 razy » Przeczytaj artykuł
59  ZARZĄDZENIE NR 92/2016
W sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 ro...
2016-08-29 1118 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
60  ZARZĄDZENIE NR 91/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-08-29 1058 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
61  ZARZĄDZENIE NR 90/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-08-29 1055 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
62  ZARZĄDZENIE NR 89/2016
Zarządzenie do pobranie w formie załącznika....
2016-08-22 1444 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
63  ZARZĄDZENIE NR 88/2016
Zarządzenie do pobranie w formie załącznika....
2016-08-18 1133 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
64  ZARZĄDZENIE NR 87/2016
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-08-16 1138 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
65  ZARZĄDZENIE NR 86/2016
w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urzędu Gminy na 2016r....
2016-08-16 1135 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
66  ZARZĄDZENIE NR 85/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016r....
2016-08-16 1133 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
67  ZARZĄDZENIE NR 84/2016
w sprawie zmian planu finansowego wydatków funduszu sołeckiego w 2016r....
2016-08-16 1127 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
68  ZARZĄDZENIE NR 83/2016
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-08-16 1125 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
69  ZARZĄDZENIE NR 82/201
w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urzędu Gminy na 2016 rok....
2016-08-16 1120 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
70  ZARZĄDZENIE NR 81/2016
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku....
2016-08-03 1427 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
71  ZARZĄDZENIE NR 80/2016
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2016-08-03 1424 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
72  ZARZĄDZENIE NR 79/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-08-03 1421 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
73  ZARZĄDZENIE NR 78/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-08-03 1418 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
74  ZARZĄDZENIE NR 77/2016
W sprawie ustalenia procedury poświadczenia oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa roln...
2016-07-22 1418 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
75  ZARZĄDZENIE NR 76/2016
W sprawie bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi z terenu Gminy Skarżysko Kościelne....
2016-07-22 1336 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
76  ZARZĄDZENIE NR 75/2016
W sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazania majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ...
2016-07-22 1331 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
77  ZARZĄDZENIE NR 74/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-07-22 1323 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
78  ZARZĄDZENIE NR 73/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-07-22 1318 Czytano:621 razy » Przeczytaj artykuł
79  ZARZĄDZENIE NR 72/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-07-22 1315 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
80  ZARZĄDZENIE NR 71/2016
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skar...
2016-07-21 0917 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
81  ZARZĄDZENIE NR 70/2016
W sprawie określenia procedur wykorzystywania funduszu sołeckiego....
2016-07-20 1255 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
82  ZARZĄDZENIE NR 69/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-07-18 1423 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
83  ZARZĄDZENIE NR 68/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-07-18 1421 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
84  ZARZĄDZENIE NR 67/2016
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2016-07-06 1023 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
85  ZARZĄDZENIE NR 66/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-07-06 1018 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
86  ZARZĄDZENIE NR 65/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-07-06 1013 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
87  ZARZĄDZENIE NR 64/2016
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku....
2016-06-28 1054 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
88  ZARZĄDZENIE NR 63/2016
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2016-06-28 1051 Czytano:645 razy » Przeczytaj artykuł
89  ZARZĄDZENIE NR 62/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-06-28 1047 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
90  ZARZĄDZENIE NR 61/2016
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w 2016 roku....
2016-06-17 1505 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
91  ZARZĄDZENIE NR 60/2016
W sprawie wyrażenia opinii dla przedsięwzięcia pn.: 'Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skar...
2016-06-13 0958 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
92  ZARZĄDZENIE NR 59/2016
W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Samorządowego podczas jego ...
2016-06-03 0915 Czytano:597 razy » Przeczytaj artykuł
93  ZARZĄDZENIE NR 58/2016
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku....
2016-06-03 0911 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
94  ZARZĄDZENIE NR 57/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-06-03 0859 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
95  ZARZĄDZENIE NR 56/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-06-03 0856 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
96  ZARZĄDZENIE NR 55/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-06-03 0854 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
97  ZARZĄDZENIE NR 54/2016
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 02.06.2016r. przetargu ustnego nieograniczone...
2016-05-30 1354 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
98  ZARZĄDZENIE NR 53/2016
w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 1/2016 ogólnego zebrania członków Wspólnoty Gruntowej wsi Li...
2016-05-25 0901 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
99  ZARZĄDZENIE NR 52/2016
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-05-25 0850 Czytano:708 razy » Przeczytaj artykuł
100  ZARZĄDZENIE NR 51/2016
w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-05-25 0848 Czytano:853 razy » Przeczytaj artykuł
101  ZARZĄDZENIE NR 50/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-05-25 0846 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
102  ZARZĄDZENIE NR 49/2016
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-05-18 1241 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
103  ZARZĄDZENIE NR 48/2016
w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-05-18 1237 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
104  ZARZĄDZENIE NR 47/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-05-18 1235 Czytano:677 razy » Przeczytaj artykuł
105  ZARZĄDZENIE NR 46/2016
W sprawie wyrażenia opinii dla przedsięwzięcia pn.: 'Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skar...
2016-05-13 1507 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
106  ZARZĄDZENIE NR 45/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-05-05 0810 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
107  ZARZĄDZENIE NR 44/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-05-05 0807 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
108  ZARZĄDZENIE NR 43/2016
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Witoldowi Woźniakowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Publi...
2016-04-25 0915 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
109  ZARZĄDZENIE NR 42/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-04-19 1408 Czytano:662 razy » Przeczytaj artykuł
110  ZARZĄDZENIE NR 41/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-04-19 1402 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
111  ZARZĄDZENIE NR 40/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-04-19 1400 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
112  ZARZĄDZENIE NR 39/2016
W sprawie ustalenia wysokości wadium i ceny wywoławczej do przetargu ustnego nieograniczonego na s...
2016-04-15 0928 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
113  ZARZĄDZENIE NR 38/2016
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Świerczek....
2016-04-14 1238 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
114  ZARZĄDZENIE NR 37/2016
W sprawie powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspar...
2016-04-08 1446 Czytano:681 razy » Przeczytaj artykuł
115  ZARZĄDZENIE NR 36/2016
W sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie real...
2016-04-04 1441 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
116  ZARZĄDZENIE NR 35/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-04-04 1428 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
117  ZARZĄDZENIE NR 34/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-04-04 1427 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
118  ZARZĄDZENIE NR 33/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-04-04 1424 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
119  ZARZĄDZENIE NR 32/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-04-04 1421 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
120  ZARZĄDZENIE NR 31/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-03-30 1422 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
121  ZARZĄDZENIE NR 30/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-03-30 1419 Czytano:520 razy » Przeczytaj artykuł
122  ZARZĄDZENIE NR 29/2016
W sprawie ogłoszenia w 2016 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych...
2016-03-10 1415 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
123  ZARZĄDZENIE NR 28/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-03-10 1412 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
124  ZARZĄDZENIE NR 27/2016
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2016-03-08 1300 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
125  ZARZĄDZENIE NR 26/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-03-04 1403 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
126  ZARZĄDZENIE NR 25/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r....
2016-03-04 1401 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
127  ZARZĄDZENIE NR 24/2016
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznac...
2016-02-26 1111 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
128  ZARZĄDZENIE NR 23/2016
W sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy państwa w...
2016-02-23 1342 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
129  ZARZĄDZENIE NR 22/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-02-23 1339 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
130  ZARZĄDZENIE NR 21/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 r....
2016-02-23 1337 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
131  ZARZĄDZENIE NR 20/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r....
2016-02-23 1333 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
132  ZARZĄDZENIE NR 19/2016
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2016 roku....
2016-02-18 0855 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
133  ZARZĄDZENIE NR 18/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-02-18 0853 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
134  ZARZĄDZENIE NR 17/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-02-18 0852 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
135  ZARZĄDZENIE NR 16/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016r....
2016-02-18 0852 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
136  ZARZĄDZENIE NR 15/2016
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem gabinetu lekarskiego w budynku Samodzielnego Publiczne...
2016-02-15 1514 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
137  ZARZĄDZENIE NR 14/2016
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych...
2016-02-09 1430 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
138  ZARZĄDZENIE NR 13/2016
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo...
2016-02-09 0846 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
139  ZARZĄDZENIE NR 12/2016
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2016-02-05 0950 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
140  ZARZĄDZENIE NR 11/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-02-05 0947 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
141  ZARZĄDZENIE NR 10/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-02-05 0942 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
142  ZARZĄDZENIE NR 9/2016
W sprawie określenia celów i zadań dla Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Skarży...
2016-02-04 1212 Czytano:587 razy » Przeczytaj artykuł
143  ZARZĄDZENIE NR 8/2016
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku....
2016-01-25 0905 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
144  ZARZĄDZENIE NR 7/2016
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2016 rok....
2016-01-25 0902 Czytano:580 razy » Przeczytaj artykuł
145  ZARZĄDZENIE NR 6/2016
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok....
2016-01-25 0857 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
146  ZARZĄDZENIE NR 5/2016
W sprawie powołania komisji technicznej w celu oceny zasadności 'Wykonania naprawy i montażu syst...
2016-01-19 0859 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
147  ZARZĄDZENIE NR 4/2016
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań....
2016-01-19 0856 Czytano:621 razy » Przeczytaj artykuł
148  ZARZĄDZENIE NR 3/2016
W sprawie ustalenia planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku....
2016-01-19 0853 Czytano:638 razy » Przeczytaj artykuł
149  ZARZĄDZENIE NR 2/2016
W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zl...
2016-01-19 0847 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
150  ZARZĄDZENIE NR 1/2016
W sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy Skarżysko Kościelne....
2016-01-19 0833 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» ZARZĄDZENIE NR 150/2016
» ZARZĄDZENIE NR 149/2016
» ZARZĄDZENIE NR 148/2016
» ZARZĄDZENIE NR 147/2016
» ZARZĄDZENIE NR 146/2016
» ZARZĄDZENIE NR 145/2016
» ZARZĄDZENIE NR 144/2016
» ZARZĄDZENIE NR 143/2016
» ZARZĄDZENIE NR 142/2016
» ZARZĄDZENIE NR 141/2016
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne