A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia publiczne » 2016 » Zamówienia w trybie ustawy
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
» Tablice ogłoszeniowe - art. 114
» Informacja o sposobie głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
» Zgłoszenia na członka Obwodowej Komisji Wyborczej
» Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów
Ilość wiadomości z działu 'Zamówienia w trybie ustawy': 3
1  Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządz przez Gminę Sk-o Kośc
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówie...
2016-12-29 1004 Czytano:1294 razy » Przeczytaj artykuł
2  Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie S-ko Koś oraz wyposaż i prowadzenie PSZOK
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówie...
2016-11-29 0823 Czytano:1366 razy » Przeczytaj artykuł
3  Przetarg nieograniczony - Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2016-02-26 1341 Czytano:2063 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zamówienia w trybie ustawy
Zamówienia poniżej kwoty 30000 euro
Ostat. 10 wiadomości:

» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządz przez Gminę Sk-o Kośc
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie S-ko Koś oraz wyposaż i prowadzenie PSZOK
» Przetarg nieograniczony - Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne