A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Gospodarka odpadami komunalnymi
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacje Radnych z dnia 24 września 2019 r. skierowane do Powiatu
» Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
» Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
» Informacja o nierozstrzygnięciu naboru
» Konsultacje programu współpracy na 2020 rok
Ilość wiadomości z działu 'Gospodarka odpadami komunalnymi': 22
1  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
załącznik do pobrania...
2019-06-14 0841 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
2  Punkt selektywnej zbiórki odpadów
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK to miejsce, w którym mieszkań...
2019-06-14 0813 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
3  Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2018 rok
załącznik do pobrania...
2019-06-13 1415 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
4  Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok
załącznik do pobrania...
2019-02-12 0912 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
5  nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UWAGA
Od lutego 2019 roku
w gminie Skarżysko Kościelne obowiązuje nowa stawka opłat za gospod...
2019-02-11 1345 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
6  Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW....
2018-12-07 1142 Czytano:520 razy » Przeczytaj artykuł
7  Analiza stanu gospodarki odpadami Rok 2017
załącznik do pobrania...
2018-09-25 1407 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
8  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
złącznik do pobrania...
2018-01-17 0850 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
9  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r.
załącznik do pobrania...
2016-04-28 1521 Czytano:1644 razy » Przeczytaj artykuł
10  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
załącznik do pobrania...
2016-04-25 1017 Czytano:1447 razy » Przeczytaj artykuł
11  Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych.
załącznik do pobrania...
2015-05-28 1227 Czytano:1891 razy » Przeczytaj artykuł
12  deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
załącznik do pobrania...
2015-04-28 1239 Czytano:2190 razy » Przeczytaj artykuł
13  Informacja o osiągnietych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
załącznik do pobrania...
2015-04-28 1051 Czytano:1896 razy » Przeczytaj artykuł
14  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok
załącznik do pobrania...
2015-04-28 0852 Czytano:1755 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
załącznik do pobrania...
2015-04-02 1358 Czytano:1732 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zbiórka odpadów biodegradowalnych
załącznik do pobrania...
2015-01-15 1325 Czytano:1702 razy » Przeczytaj artykuł
17  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013 r.
Załącznik do pobrania...
2014-12-29 1108 Czytano:1418 razy » Przeczytaj artykuł
18  Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
załącznik do pobrania...
2014-12-22 1501 Czytano:1438 razy » Przeczytaj artykuł
19  Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Skarżysko Kościel
załącznik do pobrania...
2014-12-22 1451 Czytano:1446 razy » Przeczytaj artykuł
20  Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skarżysko Kościelne.
Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych ...
2014-12-22 1441 Czytano:1221 razy » Przeczytaj artykuł
21  Terminy opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi
Załącznik do pobrania...
2014-01-09 0829 Czytano:2085 razy » Przeczytaj artykuł
22  Podmiot odbierający odpady od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne informuje mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne,...
2014-12-17 1214 Czytano:1823 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały
Informacje dodatkowe
Rejestr Działalności Regulowanej
Ostat. 10 wiadomości:

» Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
» Punkt selektywnej zbiórki odpadów
» Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2018 rok
» Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok
» nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
» Analiza stanu gospodarki odpadami Rok 2017
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
» Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r.
» Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne