A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2013
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Zarządzenie Nr 153/2019
» Pismo RIO i uchwały odnośnie projektu budżetu na 2020 rok
» Projekt budżetu na 2020 rok
» Uchwała Nr XVI/85/2019
Ilość wiadomości z działu '2013': 91
1  ZARZĄDZENIE NR 91/2013
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2015-01-27 1323 Czytano:1103 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE NR 90/2013
w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.


Na podst...
2015-01-27 1319 Czytano:1721 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE NR 89/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 usta...
2014-01-10 1310 Czytano:1016 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZĄDZENIE NR 88/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2014-01-10 1307 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZARZĄDZENIE Nr 87/2013
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2013-12-30 1506 Czytano:1090 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE Nr 86/2013
w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie
Gminy Skarżysko...
2013-12-19 1350 Czytano:1336 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 85/2013
w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Rekreacyjno ...
2013-12-19 1348 Czytano:1219 razy » Przeczytaj artykuł
8  ZARZĄDZENIE NR 84/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 ust...
2013-12-19 1341 Czytano:1228 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE NR 83/2013
w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa d...
2013-12-19 0822 Czytano:1179 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE NR 82/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 222 ust....
2013-12-17 1429 Czytano:1114 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE NR 81/2013
w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa d...
2013-12-03 1031 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZARZĄDZENIE NR 80/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 usta...
2013-12-03 1025 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR 79/2013
w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa d...
2013-11-21 0917 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE NR 78/2013
w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa dr...
2013-11-21 0915 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE NR 77/2013
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok.


Na podstawie ...
2013-11-18 1029 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE NR 76/2013
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko K...
2013-11-18 1022 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE NR 75/2013
w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Na podstawie ar...
2013-11-15 1241 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE Nr 74/2013
w sprawie: powołania Komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejaw...
2013-11-15 1235 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZARZĄDZENIE NR 73/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 pkt ...
2013-11-06 1455 Czytano:769 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE NR 72/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 usta...
2013-10-17 1324 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZARZĄDZENIE NR 71/2013
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporzą...
2013-10-17 1322 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
22  ZARZĄDZENIE NR 70/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 222 ust....
2013-10-17 1314 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 69/2013
w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarow...
2013-10-08 1045 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE NR 68/2013
w sprawie tworzenia na terenie Gminy Skarżysko Kościelne Zastępczych Miejsc Szpitalnych w razie w...
2013-10-08 1036 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE NR 67/2013
w sprawie dokumentacji ochrony danych osobowych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne

Na podstawie ...
2013-10-08 1028 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 66/2013
w sprawie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej

Na podstawie art. 8 ust. 2 i 3 usta...
2013-10-08 1023 Czytano:1031 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 65/2013
w sprawie: powołania komisji do weryfikacji wniosków złożonych w ramach Funduszu Sołeckiego w G...
2013-10-08 1014 Czytano:900 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 64/2013
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2013-09-20 1539 Czytano:908 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 63 /2013
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2014 ro...
2013-09-17 1152 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE Nr 62/2013
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Lipowe Pole Skarbowe.Na podstawie art. ...
2013-09-16 1552 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE NR 61/2013
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2013-09-09 1025 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE Nr 60/2013
w sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadk...
2013-08-28 1449 Czytano:1125 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE NR 59/2013
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla na...
2013-08-28 1447 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZARZĄDZENIE NR 58/2013
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do ...
2013-08-05 1426 Czytano:913 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 57/2013
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2013-08-05 1424 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE NR 56/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 ust...
2013-08-02 0810 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE NR 55/2013
w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków Funduszu sołeckiego w 2014 roku


Na po...
2013-08-02 0802 Czytano:835 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 54/2013
w sprawie zmian Zarządzenia Nr 93/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 grudnia 2010 r....
2013-08-02 0757 Czytano:991 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE NR 53/2013
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla na...
2013-07-05 1458 Czytano:909 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE NR 52/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 ust...
2013-07-05 1453 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE NR 51/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2013-07-05 1450 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZARZĄDZENIE NR 50/2013
w sprawie ustalenia zasad dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 6...
2013-07-04 1424 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
43  ZARZADZENIE NR 49/2013
w sprawie: procedur zarządzania ryzykiem

Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt ...
2013-07-04 1422 Czytano:1357 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZADZENIE NR 48/2013
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2013-07-04 1419 Czytano:908 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE NR 47/2013
w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.


Na podst...
2013-06-25 1126 Czytano:1440 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZARZĄDZENIE NR 46/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 ust...
2013-06-14 1032 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
47  ZARZĄDZENIE Nr 45/2013
w sprawie: przeprowadzenia scontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym.


N...
2013-06-03 1428 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
48  ZARZĄDZENIE Nr 44/2013
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w...
2013-05-17 1045 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
49  ZARZĄDZENIE NR 43/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 ust...
2013-05-17 1039 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
50  ZARZĄDZENIE NR 42/2013
w sprawie: powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na rea...
2013-05-17 1037 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE Nr 41/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 ust...
2013-05-06 1528 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
52  ZARZĄDZENIE Nr 40/2013
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w...
2013-05-06 1522 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 39/2013
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2013-05-06 1518 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
54  ZARZĄDZENIE NR 38/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 ust...
2013-04-23 1339 Czytano:693 razy » Przeczytaj artykuł
55  ZARZĄDZENIE Nr 37/2013
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Kierz Niedźwiedzi.Na podstawie art. 3...
2013-04-18 1155 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE NR 36/2013
w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr 70/2012Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 listopada 20...
2013-04-16 1054 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE NR 35/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 222 ust....
2013-04-12 1250 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE NR 34/2013
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2013-04-08 1118 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
59  ZARZĄDZENIE Nr 33/2013
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Majków i Michałów.Na podstawie art. 30...
2013-04-05 1339 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
60  ZARZĄDZENIE Nr 32/2013
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Lipowe Pole Skarbowe.Na podstawie art....
2013-04-05 1233 Czytano:600 razy » Przeczytaj artykuł
61  ZARZĄDZENIE NR 31/2013
Zarządzenie podaje się w formie załącznika....
2013-04-05 1229 Czytano:754 razy » Przeczytaj artykuł
62  ZARZĄDZENIE Nr 30/2013
Zarządzenie podaje sie w postaci załącznika....
2013-04-05 1103 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
63  ZARZĄDZENIE Nr 29/2013
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Lipowe Pole Plebańskie.Na podstawie a...
2013-04-05 1053 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
64  ZARZĄDZENIE NR 28/2013
w sprawie: wyrażenia opinii dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowyc...
2013-03-19 1428 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
65  ZARZĄDZENIE Nr 27/2013
w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

Na podstawie art.26a ustawy z...
2013-03-19 1424 Czytano:804 razy » Przeczytaj artykuł
66  ZARZĄDZENIE NR 26/2013

w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.


Na po...
2013-03-19 1420 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
67  ZARZĄDZENIE NR 25/2013
w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicz...
2013-03-19 1416 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
68  ZARZĄDZENIE Nr 24/2013
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do jazd lokalnyc...
2013-03-19 1410 Czytano:754 razy » Przeczytaj artykuł
69  ZARZĄDZENIE Nr 23/2013
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Skarżysko Kościelne.


Na podstawie art. ...
2013-03-19 1408 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
70  ZARZĄDZENIE Nr 22/2013
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Grzybowa Góra.


Na podstawie art. 30 ust....
2013-03-19 1406 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 21/2013
w sprawie: powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokument...
2013-03-19 1405 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
72  ZARZĄDZENIE Nr 20/2013
w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom Urzędu Gminy Skarżysko Kości...
2013-03-19 1400 Czytano:1204 razy » Przeczytaj artykuł
73  ZARZĄDZENIE NR 19/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 ust...
2013-03-07 1134 Czytano:750 razy » Przeczytaj artykuł
74  ZARZĄDZENIE NR 18/2013
w sprawie wdrożenia Systemu Komunikacji Wewnętrznej i Zewnętrznej
Urzędu Gminy Skarżysko Koś...
2013-03-07 1130 Czytano:1193 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 17/2013
w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ...
2013-03-04 1419 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie nr 16 / 2013
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym....
2013-02-21 1135 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 15/2013
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2013-02-21 1131 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
78  ZARZĄDZENIE Nr 14/2013
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Świerczek.Na podstawie art. 30 ust. 2...
2013-02-19 1034 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 13/2013
w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności z za...
2013-02-18 0925 Czytano:948 razy » Przeczytaj artykuł
80  ZARZĄDZENIE Nr 12/2013
w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa


...
2013-02-11 0856 Czytano:1645 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie 11/2013
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych...
2013-02-11 0851 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
82  ZARZĄDZENIE NR 10/2013
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2013-02-11 0847 Czytano:914 razy » Przeczytaj artykuł
83  ZARZĄDZENIE Nr 9/2013
w sprawie określenia celów i zadań dla Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Skarży...
2013-02-11 0840 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
84  ZARZĄDZENIE NR 8/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.Na podstawie art. 257 ust...
2013-02-11 0837 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
85  ZARZĄDZENIE NR 7/2013
w sprawie zmian do zarządzenia Nr 45/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spr...
2013-01-30 0951 Czytano:854 razy » Przeczytaj artykuł
86  ZARZĄDZENIE NR 6/2013
w sprawie: najmu lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny oraz ustalenia wysokości cz...
2013-01-29 0805 Czytano:787 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie nr 5/2013
W sprawie: upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku K...
2013-01-28 1110 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
88  ZARZĄDZENIE NR 4/2013
w sprawie: przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z...
2013-01-14 1501 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
89  ZARZĄDZENIE NR 3/2013
w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.


Na p...
2013-01-14 1453 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
90  ZARZĄDZENIE NR 2/2013
w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2013 rok


Na podstawie art. 30 u...
2013-01-14 1440 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
91  ZARZĄDZENIE NR 1/2013
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zl...
2013-01-14 1435 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» ZARZĄDZENIE NR 91/2013
» ZARZĄDZENIE NR 90/2013
» ZARZĄDZENIE NR 89/2013
» ZARZĄDZENIE NR 88/2013
» ZARZĄDZENIE Nr 87/2013
» ZARZĄDZENIE Nr 86/2013
» ZARZĄDZENIE NR 85/2013
» ZARZĄDZENIE NR 84/2013
» ZARZĄDZENIE NR 83/2013
» ZARZĄDZENIE NR 82/2013
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne