A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia publiczne » 2013 (arch.)
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Petycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Protokoły pokontrolne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017 roku.
» ZARZĄDZENIE NR 96/2017
» ZARZĄDZENIE NR 95/2017
» ZARZĄDZENIE NR 94/2017
Ilość wiadomości z działu '2013': 15
1  Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-10-07 1148 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
2  Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-10-04 1404 Czytano:1024 razy » Przeczytaj artykuł
3  Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-10-02 1109 Czytano:909 razy » Przeczytaj artykuł
4  Ogłoszenie o zamówieniu - Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-09-30 1536 Czytano:1031 razy » Przeczytaj artykuł
5  Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-09-17 1527 Czytano:912 razy » Przeczytaj artykuł
6  Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-09-16 1610 Czytano:959 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł
Skarżysko Kościelne, dnia 2013-09-12

In.III.271.12.2013

wg rozdzielnikaZAWIADOMIENIE...
2013-09-13 0825 Czytano:580 razy » Przeczytaj artykuł
8  Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł
31/07/2013 S147 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zam...
2013-07-31 0923 Czytano:1351 razy » Przeczytaj artykuł
9  Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Świerczek
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-06-05 1554 Czytano:1061 razy » Przeczytaj artykuł
10  Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gm S-ko Kośc. oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-06-05 1414 Czytano:1079 razy » Przeczytaj artykuł
11  Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w m S-ko Kośc.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-06-03 1540 Czytano:853 razy » Przeczytaj artykuł
12  Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-05-15 1523 Czytano:1401 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Skarżysko Kościelne, dnia 2013-05-06
In.III.271.4.2013

Wszyscy zainteresowani


ZAPYTANIE O...
2013-05-06 1103 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
14  Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ulica Olszynki
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-04-25 1241 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy Skarżysko Kościelne w 2013 roku
Skarżysko Kościelne, dnia 2013-03-29
In.III.271.2.2013

Wszyscy zainteresowani


ZAPYTANIE O...
2013-03-29 1200 Czytano:691 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
2017
2016
2015
2014
Podkat. Archiwalne:
2009
2010
2011
2012
2013
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275
» Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna
» Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze
» Ogłoszenie o zamówieniu - Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym
» Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275
» Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł
» Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł
» Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Świerczek
» Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gm S-ko Kośc. oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne