A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2011
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» Interpelacja Radnej Ewy Kępa z dnia 03 stycznia 2020 r.
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Interpelacja Radnej Brygidy Lesiak z dnia 30 grudnia 2019 r.
Ilość wiadomości z działu '2011': 108
1  ZARZĄDZENIE Nr 108/2011
w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gmin...
2012-04-16 1432 Czytano:1184 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE NR 107/11
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2012-01-05 1245 Czytano:1087 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE NR 106/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2012-01-05 1113 Czytano:1009 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 105/2011
w sprawie: zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym.

Działając na ...
2011-12-30 1348 Czytano:2667 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 104/11
w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Skarżysko Kościeln...
2011-12-29 1211 Czytano:2510 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE NR 103/11
Zarządzenie podaje się w formie załącznika....
2011-12-20 0858 Czytano:1266 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 102/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-12-20 0852 Czytano:1241 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie nr 101/2011
Na podstawie art. 31 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U...
2011-12-15 0858 Czytano:1674 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 100/2011
w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w warunkach ze...
2011-12-07 1434 Czytano:1094 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 99/2011
Zarządzenie podaje się w formie załącznika....
2011-12-07 1423 Czytano:1227 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE NR 98/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 oraz...
2011-12-07 1408 Czytano:910 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 97/2011
w sprawie: powołania Komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejaw...
2011-12-05 1324 Czytano:1004 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 96/2011
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.


Na podstawie art.233 i art. 238 ust. 1 i ...
2011-12-05 1247 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 95/2011
w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012– 2024.


Na podstawie...
2011-12-05 1246 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE NR 94/2011
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa o...
2011-12-05 1244 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE NR 93/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-12-05 1240 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE NR 92/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-12-05 1237 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE NR 91/2011
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Rozbudowa...
2011-11-07 1050 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZARZĄDZENIE NR 90/2011
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Przebudow...
2011-11-07 1049 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 89/2011
w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania kodeksu etyki i postępowania etycznego pracownika s...
2011-11-07 1047 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZARZĄDZENIE NR 88/2011
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa o...
2011-11-07 1046 Czytano:756 razy » Przeczytaj artykuł
22  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/11
w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Na podstawie ar...
2011-11-07 1045 Czytano:876 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 86/11
w sprawie podjęcia prac planistycznych dotyczących sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansow...
2011-11-07 1041 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 85/2011
w sprawie: spisu z natury składników majątkowych Gminy Skarżysko Kościelne za 2011 rok.
Dz...
2011-11-07 1039 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE NR 84/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-11-07 1036 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 83/ 2011
w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.


Na pods...
2011-10-25 0805 Czytano:1132 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 82/2011
w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót drogowych pn.: „Wykonanie podbudowy tłuczniowej w...
2011-10-17 1424 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 81/11

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle...
2011-10-17 1419 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE NR 80/11
w sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym...
2011-10-17 1418 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE NR 79/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-10-17 1406 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE NR 78/11
w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych ko...
2011-10-17 1400 Czytano:1334 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE NR 77/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-10-17 1356 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 76/2011
w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 2/2009 z dnia 5 stycznia 2009r. dotyczącego ustalenia zasad i te...
2011-09-22 1222 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZARZADZENIE NR 75/2011
w sprawie: powołania składów odwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP
i Senatu RP z...
2011-09-22 1220 Czytano:1038 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 74/2011
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Przebudow...
2011-09-22 1219 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE NR 73/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-09-22 1217 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE NR 72/11
w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 56/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
14 września ...
2011-09-22 1215 Czytano:1110 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 71/11

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2012 ...
2011-09-22 1034 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE NR 70/2011
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udostępnienie części lokalu w budynku Samodzielne...
2011-09-22 1033 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE NR 69/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-09-22 1029 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE NR 68/2011
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Udzieleni...
2011-09-22 1028 Czytano:935 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 67/2011
w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacji dowozu uczniów do Gimnazjum
w Skarżysku Kościel...
2011-09-22 1027 Czytano:1679 razy » Przeczytaj artykuł
43  ZARZĄDZENIE NR 66/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-09-22 1022 Czytano:968 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE NR 65/11
w sprawie zmiany do zarządzenia Nr 8/11 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 1 lutego 2011 w s...
2011-09-22 1019 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE NR 65/11
w sprawie zmiany do zarządzenia Nr 8/11 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 1 lutego 2011 w s...
2011-09-22 1012 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZARZĄDZENIE NR 64/2011
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim.
...
2011-08-19 1006 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
47  ZARZĄDZENIE NR 63 /11
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla n...
2011-08-19 1004 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
48  ZARZĄDZENIE NR 62/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-08-16 1346 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
49  ZARZĄDZENIE NR 61/2011
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds...
2011-08-16 1345 Czytano:854 razy » Przeczytaj artykuł
50  ZARZĄDZENIE NR 60/2011
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds...
2011-08-16 1344 Czytano:829 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE NR 59/2011
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Dowóz uc...
2011-08-09 1447 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
52  ZARZĄDZENIE NR 58/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-08-05 1235 Czytano:1027 razy » Przeczytaj artykuł
53  ZARZĄDZENIE NR 57/2011
w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2012 roku.


Na p...
2011-07-20 1219 Czytano:1079 razy » Przeczytaj artykuł
54  ZARZĄDZENIE NR 56/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-07-20 1216 Czytano:990 razy » Przeczytaj artykuł
55  ZARZĄDZENIE NR 55/2011
w sprawie: norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i sprzęt silni...
2011-07-20 1206 Czytano:2925 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE NR 54/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-07-20 1150 Czytano:1009 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE NR 53/2011
w sprawie ustalenia Planu Kontroli Jednostek Organizacyjnych Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 ...
2011-07-20 1146 Czytano:972 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE NR 52/2011
w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. Kontroli Finansowej.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i...
2011-07-20 1145 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
59  ZARZĄDZENIE NR 51/2011
w sprawie wprowadzenia „Procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Gminie Skarżysko Kościelne...
2011-07-20 1138 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
60  ZARZĄDZENIE NR 50/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-07-12 0927 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
61  ZARZĄDZENIE NR 49/2011
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Nad Żarn...
2011-07-12 0926 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
62  ZARZĄDZENIE NR 48/2011
w sprawie: powołania komisji odbiorowej do odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejs...
2011-07-12 0924 Czytano:849 razy » Przeczytaj artykuł
63  ZARZĄDZENIE NR 47/2011
w sprawie: powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na rea...
2011-07-12 0921 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
64  ZARZĄDZENIE NR 46/2011
w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły.


Na podstawie art. 36a usta...
2011-06-17 0850 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
65  ZARZĄDZENIE NR 45/2011
Zarządzenie do pobrania w formie załącznika...
2011-06-17 0848 Czytano:863 razy » Przeczytaj artykuł
66  ZARZĄDZENIE NR 44/2011
w sprawie: ustanowienia operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej w gminie Skar...
2011-06-17 0847 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
67  ZARZĄDZENIE NR 43/2011
w sprawie: zmian do Zarządzenia nr 42/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 03 czerwca 2...
2011-06-17 0846 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
68  ZARZĄDZENIE NR 42/2011
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyr...
2011-06-17 0844 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
69  ZARZĄDZENIE NR 40/2011
zarządzenie do pobrania w formie załącznika....
2011-06-17 0837 Czytano:1001 razy » Przeczytaj artykuł
70  ZARZĄDZENIE NR 39/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-06-17 0832 Czytano:851 razy » Przeczytaj artykuł
71  ZARZĄDZENIE Nr 38/2011
w sprawie : określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w...
2011-06-17 0830 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
72  ZARZĄDZENIE NR 37/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-06-17 0828 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
73  ZARZĄDZENIE NR 36/2011
Zarządzenie do pobrania w formie załącznika...
2011-06-17 0818 Czytano:925 razy » Przeczytaj artykuł
74  ZARZĄDZENIE Nr 35/2011
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Nie...
2011-06-17 0816 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
75  ZARZĄDZENIE Nr 34/2011
w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu ...
2011-06-17 0815 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
76  ZARZĄDZENIE NR 33/2011
Zarzadzenie do pobrania w formie załącznika...
2011-06-17 0756 Czytano:895 razy » Przeczytaj artykuł
77  ZARZADZENIE NR 32/2011
Zarządzenie do pobrania w formie załącznika...
2011-06-17 0748 Czytano:843 razy » Przeczytaj artykuł
78  ZARZĄDZENIE NR 31/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-06-15 1338 Czytano:892 razy » Przeczytaj artykuł
79  ZARZĄDZENIE NR 30/11
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Skarżysko Kościelne za 2010 rok.

Na podst...
2011-06-15 1337 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
80  ZARZĄDZENIE NR 29/2011
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyr...
2011-05-17 1428 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
81  ZARZĄDZENIE NR 28/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-05-17 1426 Czytano:935 razy » Przeczytaj artykuł
82  ZARZĄDZENIE Nr 27/2011
w sprawie : określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w...
2011-05-17 1420 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
83  ZARZĄDZENIE NR 26/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-05-17 1414 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
84  ZARZĄDZENIE NR 25/2011
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Skarżysko Kościelne do wykonywania zadań z...
2011-04-28 1020 Czytano:1237 razy » Przeczytaj artykuł
85  ZARZĄDZENIE NR 24/2011
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Remont po...
2011-04-28 1019 Czytano:1018 razy » Przeczytaj artykuł
86  ZARZĄDZENIE NR 23/2011
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Nie...
2011-04-28 1017 Czytano:995 razy » Przeczytaj artykuł
87  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22/11
w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Na podstawie ar...
2011-04-12 1357 Czytano:1104 razy » Przeczytaj artykuł
88  ZARZĄDZENIE NR 21/11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-04-12 1355 Czytano:1059 razy » Przeczytaj artykuł
89  ZARZĄDZENIE NR 20/11
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2011-04-12 1353 Czytano:1080 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: aktualizacji i zasad opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy Skarży...
2011-04-12 1352 Czytano:1544 razy » Przeczytaj artykuł
91  ZARZADZENIE NR 18/11 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie : wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogow...
2011-04-01 1418 Czytano:1178 razy » Przeczytaj artykuł
92  ZARZĄDZENIE NR 17/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na rea...
2011-04-01 1417 Czytano:1088 razy » Przeczytaj artykuł
93  ZARZADZENIE NR 16/11 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie : wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogow...
2011-04-01 1416 Czytano:1029 razy » Przeczytaj artykuł
94  ZARZĄDZENIE NR 15/11 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 257 usta...
2011-04-01 1414 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
95  ZARZĄDZENIE NR 14/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Przebudow...
2011-04-01 1413 Czytano:954 razy » Przeczytaj artykuł
96  ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2011-04-01 1358 Czytano:909 razy » Przeczytaj artykuł
97  ZARZĄDZENIE NR 12/11WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu pn. „Baśniowy świat” – nabór 2011 o...
2011-04-01 1200 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie 11/11 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych...
2011-04-01 1157 Czytano:877 razy » Przeczytaj artykuł
99  ZARZĄDZENIE Nr 10/2011WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.

Na...
2011-04-01 1155 Czytano:1303 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: instrukcji kancelaryjnej dla Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.


Na podstawie Rozp...
2011-02-14 0925 Czytano:4216 razy » Przeczytaj artykuł
101  ZARZĄDZENIE NR 8/11 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.


Na ...
2011-02-14 0923 Czytano:1363 razy » Przeczytaj artykuł
102  ZARZĄDZENIE NR 7/11 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zl...
2011-02-14 0921 Czytano:984 razy » Przeczytaj artykuł
103  ZARZĄDZENIE NR 6/11 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2011 rok


Na podstawie art. 30 u...
2011-02-14 0919 Czytano:1002 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie Nr 5 /11 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań ...
2011-02-14 0917 Czytano:894 razy » Przeczytaj artykuł
105  ZARZĄDZENIE NR 4/11 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie ustalenia zasad i terminu wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szk...
2011-02-14 0915 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
106  ZARZĄDZENIE NR 3/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Konserwac...
2011-02-14 0914 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
107  ZARZĄDZENIE NR 2/11 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2011 r.Na podst...
2011-02-14 0912 Czytano:1024 razy » Przeczytaj artykuł
108  ZARZĄDZENIE Nr 1/2011 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zwołania wyborczych zebrań wiejskich.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z d...
2011-02-14 0910 Czytano:1142 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» ZARZĄDZENIE Nr 108/2011
» ZARZĄDZENIE NR 107/11
» ZARZĄDZENIE NR 106/11
» Zarządzenie Nr 105/2011
» Zarządzenie Nr 104/11
» ZARZĄDZENIE NR 103/11
» ZARZĄDZENIE NR 102/11
» Zarządzenie nr 101/2011
» Zarządzenie Nr 100/2011
» Zarządzenie Nr 99/2011
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne