A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ochrona środowiska » Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Petycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Protokoły pokontrolne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017 roku.
» ZARZĄDZENIE NR 96/2017
» ZARZĄDZENIE NR 95/2017
» ZARZĄDZENIE NR 94/2017
Ilość wiadomości z działu 'Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie': 42
1  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2017-06-20 1456 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wniosek o wydanie decyzji
Załącznik do pobrania....
2017-02-20 1423 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2017-01-12 1309 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
4  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Załącznik do pobrania...
2015-04-03 1110 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Załącznik do pobrania...
2014-12-12 1404 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
6  Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne.
Załącznik do pobrania...
2014-12-12 1359 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
7  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2013-09-26 1418 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
8  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2013-09-02 1528 Czytano:597 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2013-04-05 0827 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
10  Decyzja
Załacznik do pobrania...
2013-02-08 1524 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
11  Decyzja
Załącznik do pobrania...
2013-02-01 1420 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
12  Postanowienie
Załącznik do pobrania...
2013-02-01 1415 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
13  Postanowienie
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1321 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
14  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1314 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
15  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1312 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
16  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2012-11-23 1008 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
17  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2012-11-23 1005 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
18  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.10.29

In.I.6220.4.2012
OBWIESZCZENIE
Na podst...
2012-10-29 1534 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
19  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.10.29

In.I.6220.5.2012

OBWIESZCZENIE
Na pod...
2012-10-29 1533 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
20  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1252 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
21  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1251 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
22  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1249 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
23  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2012.10.10.
In.I.6220.3.2012 ...
2012-10-10 1338 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
24  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.5.2012


...
2012-08-10 1132 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
25  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.6.2012
OBWI...
2012-08-10 1131 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
26  Obwieszczenie

Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.4.2012

...
2012-08-10 1128 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
27  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-07-27 1517 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
28  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2012.07.20.
In.I.6220.3.2012

...
2012-07-20 1147 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
29  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 (Aktualizacja)
Załącznik do pobrania...
2011-05-17 0942 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
30  Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014
Załącznik do pobrania...
2011-03-01 0954 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
31  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Budowa węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą na działce nr 671 i 672 w miejscowości Grzybowa Góra
Załącznik do pobrania...
2010-10-22 1446 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
32  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-07-30 1444 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
33   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Załącznik do pobrania...
2010-06-22 1305 Czytano:855 razy » Przeczytaj artykuł
34  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-06-22 1302 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
35  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
załącznik do pobrania...
2010-05-05 1129 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
36  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: „Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku ubojni oraz magazynu żywcaw miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa1
Załącznik do popbrania...
2010-04-28 1527 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
37  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 Sadek –Kierz Niedźwiedzi w m. Kierz Niedźwiedzi”.
Załącznik do pobrania...
2010-03-24 1342 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
38  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w KM 0+000 – 1=700”
Załącznik do pobrania...
2010-03-22 1205 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
39  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Grzybowa Góra”
załącznik do pobrania...
2010-03-22 1203 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
40  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-03-10 1328 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
41  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Załącznik do pobrania...
2010-03-10 1324 Czytano:919 razy » Przeczytaj artykuł
42  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2009-12-21 1405 Czytano:1016 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Decyzje o wycinkę drzew
Wnioski o wycinkę drzew
Ocena oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Ostat. 10 wiadomości:

» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» Wniosek o wydanie decyzji
» Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
» Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
» Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
» Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne.
» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
» Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
» Decyzja
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne