A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ochrona środowiska » Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 40/2019
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2019 r.
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I kwartał 2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie': 45
1  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2019-02-01 1216 Czytano:118 razy » Przeczytaj artykuł
2  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania....
2019-01-18 1157 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o wydanie decyzji
Załącznik do pobrania....
2018-11-07 1328 Czytano:175 razy » Przeczytaj artykuł
4  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2017-06-20 1456 Czytano:584 razy » Przeczytaj artykuł
5  Wniosek o wydanie decyzji
Załącznik do pobrania....
2017-02-20 1423 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
6  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2017-01-12 1309 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
7  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Załącznik do pobrania...
2015-04-03 1110 Czytano:1054 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Załącznik do pobrania...
2014-12-12 1404 Czytano:884 razy » Przeczytaj artykuł
9  Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne.
Załącznik do pobrania...
2014-12-12 1359 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
10  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2013-09-26 1418 Czytano:1139 razy » Przeczytaj artykuł
11  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2013-09-02 1528 Czytano:1260 razy » Przeczytaj artykuł
12  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2013-04-05 0827 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
13  Decyzja
Załacznik do pobrania...
2013-02-08 1524 Czytano:1042 razy » Przeczytaj artykuł
14  Decyzja
Załącznik do pobrania...
2013-02-01 1420 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
15  Postanowienie
Załącznik do pobrania...
2013-02-01 1415 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
16  Postanowienie
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1321 Czytano:938 razy » Przeczytaj artykuł
17  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1314 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
18  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1312 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
19  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2012-11-23 1008 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
20  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2012-11-23 1005 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
21  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.10.29

In.I.6220.4.2012
OBWIESZCZENIE
Na podst...
2012-10-29 1534 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
22  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.10.29

In.I.6220.5.2012

OBWIESZCZENIE
Na pod...
2012-10-29 1533 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
23  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1252 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
24  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1251 Czytano:609 razy » Przeczytaj artykuł
25  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1249 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
26  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2012.10.10.
In.I.6220.3.2012 ...
2012-10-10 1338 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
27  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.5.2012


...
2012-08-10 1132 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
28  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.6.2012
OBWI...
2012-08-10 1131 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
29  Obwieszczenie

Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.4.2012

...
2012-08-10 1128 Czytano:692 razy » Przeczytaj artykuł
30  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-07-27 1517 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
31  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2012.07.20.
In.I.6220.3.2012

...
2012-07-20 1147 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
32  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 (Aktualizacja)
Załącznik do pobrania...
2011-05-17 0942 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
33  Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014
Załącznik do pobrania...
2011-03-01 0954 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
34  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Budowa węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą na działce nr 671 i 672 w miejscowości Grzybowa Góra
Załącznik do pobrania...
2010-10-22 1446 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
35  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-07-30 1444 Czytano:1138 razy » Przeczytaj artykuł
36   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Załącznik do pobrania...
2010-06-22 1305 Czytano:1180 razy » Przeczytaj artykuł
37  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-06-22 1302 Czytano:1151 razy » Przeczytaj artykuł
38  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
załącznik do pobrania...
2010-05-05 1129 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
39  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: „Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku ubojni oraz magazynu żywcaw miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa1
Załącznik do popbrania...
2010-04-28 1527 Czytano:1106 razy » Przeczytaj artykuł
40  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 Sadek –Kierz Niedźwiedzi w m. Kierz Niedźwiedzi”.
Załącznik do pobrania...
2010-03-24 1342 Czytano:1079 razy » Przeczytaj artykuł
41  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w KM 0+000 – 1=700”
Załącznik do pobrania...
2010-03-22 1205 Czytano:1139 razy » Przeczytaj artykuł
42  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Grzybowa Góra”
załącznik do pobrania...
2010-03-22 1203 Czytano:1011 razy » Przeczytaj artykuł
43  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-03-10 1328 Czytano:1146 razy » Przeczytaj artykuł
44  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Załącznik do pobrania...
2010-03-10 1324 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
45  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2009-12-21 1405 Czytano:1338 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Decyzje o wycinkę drzew
Wnioski o wycinkę drzew
Ocena oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Ostat. 10 wiadomości:

» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
» Wniosek o wydanie decyzji
» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» Wniosek o wydanie decyzji
» Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
» Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
» Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
» Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne.
» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne