A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Kadra Kierownicza
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 143/2019
» Zarządzenie Nr 142/2019
» Zarządzenie Nr 141/2019
» Zarządzenie Nr 140/2019
» Zarządzenie Nr 139/2019
Ilość wiadomości z działu 'Kadra Kierownicza': 0
1 Jacek Bryzik (Wójt Gminy Skarżysko Kościelne)
Tel:  (0-41)271-44-80 » Więcej informacji
2 Monika Mączyńska (Zastępca Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, Sekretarz Gminy - kierownik referatu organizacyjnego)
Tel:  (0-41)271-44-66 » Więcej informacji
3 Danuta Barwicka (Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowego )
Tel:  (0-41)271-44-80 » Więcej informacji
4 Magdalena Węgłowska (Z-ca Skarbnika Gminy)
Tel:  (0-41)271-44-80 » Więcej informacji
5 Andrzej Skrzypczak (kierownik Ref. Planowania, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości)
Tel:  (0-41)271-44-80 » Więcej informacji
6 Urszula Suwara (Z-ca Kierownika USC)
Tel:  (0-41)271-44-80 » Więcej informacji
Dostępne kategorie
» Kadra Kierownicza
» Komórki organizacyjne i ich zadania
» Załatwianie spraw w urzędzie
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Kadra Kierownicza
Komórki organizacyjne i ich zadania
Załatwianie spraw w urzędzie
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne