A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2009
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
» Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ilość wiadomości z działu '2009': 80
1  ZARZĄDZENIE NR 83 /2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu do rozliczeń zwrotu kosztów przejazdu dla ...
2012-10-16 1214 Czytano:1036 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 81/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie zmiany do zarządzenia Nr 29/2006 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 paździe...
2012-10-16 1211 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE NR 78/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: określenia warunków adaptacji pomieszczenia przeznaczonego przez SPZOZ na wynajem Banko...
2010-03-15 1206 Czytano:1447 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 77/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Zarządzenie do pobr...
2010-01-13 1401 Czytano:1256 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie nr 76/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: upoważnienia kierownika GOPS w Skarżysku Kościelnym.

Na podstawie art. 31 oraz art....
2010-01-13 1358 Czytano:1333 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 75/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 r.

Zarządzenie do pobra...
2010-01-12 1521 Czytano:1307 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 74/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Skarżysko K...
2010-01-12 1519 Czytano:1236 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji do odbioru: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscow...
2009-12-17 1223 Czytano:1237 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE Nr 72/09 WÓJTA GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 07 grudzień 2009 r.
w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym w zamian za święto ...
2009-12-17 1221 Czytano:1302 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE Nr 71/09 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubie...
2009-12-15 0957 Czytano:1280 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 70/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 r.

Zarządzenie do pobra...
2009-12-10 1100 Czytano:1032 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZARZĄDZENIE NR 69/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: udostępnienia lokalu użytkowego (pomieszczenia) w budynku zlokalizowanym na nieruchomo...
2009-12-10 1059 Czytano:985 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 68/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: ,,Budowa oś...
2009-12-02 1224 Czytano:985 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 67 /2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dni...
2009-12-02 1222 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 66/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Zarządzenie do pobrania ...
2009-12-02 0825 Czytano:934 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 65/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Zarządzenie do pobrania ...
2009-12-02 0822 Czytano:914 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 64/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespółu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościeln...
2009-12-02 0820 Czytano:932 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE NR 63/09 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: ustalenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym s...
2009-10-28 0745 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej pod kryptonimem ,,Szczepanów-2009'.

Na p...
2009-10-14 1008 Czytano:1090 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 6 października 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Zarządzenie do pob...
2009-10-14 1006 Czytano:972 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie nr 60/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 06 października 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Udzieleni...
2009-10-14 1004 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
22   Zarządzenie Nr 59/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji do weryfikacji wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego w G...
2009-10-14 1002 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przej...
2009-10-14 1001 Czytano:944 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 września 2009 r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Zarządzenie do pob...
2009-10-14 0958 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 56/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: oferty złożonej Gminie Skarżysko Kościelne na wynajem lokalu mieszkalnego z przeznacz...
2009-10-02 1129 Czytano:1045 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 55/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 września 2009 r.
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r...
2009-09-22 1037 Czytano:900 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 54/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Zarządzenie do pobrania w ...
2009-09-21 1029 Czytano:955 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 53/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Przebudow...
2009-09-21 1027 Czytano:959 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Przebudow...
2009-09-21 1025 Czytano:982 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 51/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubie...
2009-09-21 1023 Czytano:1166 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 50/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Centrum K...
2009-08-26 0833 Czytano:907 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Przebudow...
2009-08-26 0829 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 48/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 sierpnia 2009 r.
w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektorów placówek oświatowych działających na terenie Gmi...
2009-08-26 0827 Czytano:969 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 47/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Zarządzenie - plik do pobr...
2009-08-26 0825 Czytano:960 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia onstrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji anaktycznej i syntety...
2009-08-26 0823 Czytano:944 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 45/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do dokonania likwidacji sprzętu i materiałów będąc...
2009-08-26 0823 Czytano:975 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 44/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 lipca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Zarządzenie - plik do pobr...
2009-08-26 0820 Czytano:951 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dy...
2009-07-16 1212 Czytano:1020 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 02 lipca 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Bankowa o...
2009-07-10 0926 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 01 lipca 2009 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Ko...
2009-07-10 0924 Czytano:1029 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009rok.

Plik w załączniku...
2009-07-10 0922 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie...
2009-07-10 0921 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyj...
2009-07-10 0919 Czytano:1001 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 37/09 Wójta Gminy Skarzysko Kościelne z dnia 14 czerwca 2009 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelny...
2009-07-10 0914 Czytano:993 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa w...
2009-06-15 1441 Czytano:1059 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 35/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelnez dnia 5 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Na podstawie a...
2009-06-15 1423 Czytano:923 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specja...
2009-06-15 1421 Czytano:967 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 33/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Budowa ko...
2009-06-08 1334 Czytano:908 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 32/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarząd...
2009-05-27 1108 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 31 /2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
Na podstawie art. 7 pkt. 14 i art. 31b Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca ...
2009-05-27 1107 Czytano:1044 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 30/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...
2009-05-22 1010 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 11 maja 2009 r.
w sprawie: wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...
2009-05-22 1008 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 28/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...
2009-05-22 1007 Czytano:1043 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie;powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 23 stycznia...
2009-05-18 1152 Czytano:1379 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 11 maja 2009 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dy...
2009-05-12 1046 Czytano:1041 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 8 maja 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Zarządzenie d...
2009-05-12 1037 Czytano:968 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 24/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie; powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 21.05.2009 r., przetargu ustnego nieogranicz...
2009-05-12 1035 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 23/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora; Przedszkola Samorządowego w Ska...
2009-05-12 1031 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:
1) Przedszkola Samorządowego w Skarżysku...
2009-04-23 1328 Czytano:1050 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Przebudow...
2009-04-23 1327 Czytano:894 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 20/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Zarządzenie do pobrania w ...
2009-04-23 1141 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 19/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz dopłaty do zakupu okul...
2009-04-21 1357 Czytano:1656 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 18/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia wysokości wadium i ceny wywoławczej do przetargu ustnego nieograniczonego na ...
2009-04-14 1509 Czytano:1030 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: utworzenia, wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.


Na pods...
2009-04-01 0847 Czytano:1515 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: udostępnienia lokalu użytkowego (pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na nieruchomo...
2009-04-01 0845 Czytano:923 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie; wprowadzenia w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne regulaminu okresowej oceny pracownik...
2009-04-01 0841 Czytano:1031 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na real...
2009-03-11 1035 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Zarządzenie do pobrania w ...
2009-03-10 1311 Czytano:1044 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 12/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym do...
2009-03-10 1310 Czytano:1050 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 11/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 r.

Zarządzenie do...
2009-03-10 1308 Czytano:1021 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 10/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 29/06 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 październik...
2009-03-10 1306 Czytano:1079 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Zarządzenie do pobrania w ...
2009-03-05 1102 Czytano:955 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania Komisji do dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w...
2009-03-05 1101 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 07/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: wkładu własnego do projektu pt. „Realizacja kampanii informacyjno-szkoleniowej promuj...
2009-03-05 1056 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 06/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: udostępnienia lokalu użytkowego (pomieszczenia) w budynku zlokalizowanym na nieruchomo...
2009-03-05 1055 Czytano:896 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia Planu Kontroli Jednostek Organizacyjnych Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 ro...
2009-03-05 1052 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia dla Gminy Skarżysko Kościelne na rok 2009, planu finansowego zadań z zakresu...
2009-03-02 1202 Czytano:895 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 03/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.


Na ...
2009-03-02 1158 Czytano:943 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 2/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia zasad i terminu wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub sz...
2009-03-02 1115 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 01/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu...
2009-02-27 1440 Czytano:2493 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» ZARZĄDZENIE NR 83 /2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 81/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» ZARZĄDZENIE NR 78/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 77/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie nr 76/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 75/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 grudnia 2009 r.
» Zarządzenie Nr 74/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 grudnia 2009 r.
» Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» ZARZĄDZENIE Nr 72/09 WÓJTA GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 07 grudzień 2009 r.
» ZARZĄDZENIE Nr 71/09 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne