ZARZĄDZENIE NR 110/2019

2019-09-10 1503
Art. czytany: 167 razy

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok.