ZARZĄDZENIE NR 16/2019

2019-02-06 1315
Art. czytany: 240 razy

z dnia 06 lutego 2019 r.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie warstwy ścieralnej i robót wykończeniowych w ramach realizacji zadania pn.:'Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka)'