ZARZĄDZENIE NR 15/2019

2019-02-05 1412
Art. czytany: 220 razy

z dnia 05 lutego 2019 r.

W sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do publicznego przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2019/2020, dla których gmina Skarżysko Kościelne jest organem prowadzącym