ZARZĄDZENIE NR 136/2018

2018-11-06 1505
Art. czytany: 169 razy

z dnia 31 października 2018 r.

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok.