ZARZĄDZENIE NR 61/2018

2018-07-12 1456
Art. czytany: 138 razy

z dnia 09 lipca 2018 r.

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok.