ZARZĄDZENIE NR 88/2017

2017-10-04 1513
Art. czytany: 264 razy

z dnia 29 września 2017 r.

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok.