ZARZĄDZENIE NR 2/2017

2017-01-03 1358
Art. czytany: 533 razy

z dnia 02 stycznia 2017 r.

W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok.